Η έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Diploma in Tourism έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2016. Το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει:

• Αναγνώριση από θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς (π.χ. Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, HORECA κ.λπ.),

• Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

• Συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής από κορυφαίους Πανεπιστημιακούς και έμπειρα στελέχη του χώρου,

• Εφόδια για μία πετυχημένη καριέρα.

Η εκπαιδευτική εμπειρία του Diploma in Tourism ολοκληρώνεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση 3 πιστοποιητικών (certificates). Τα πιστοποιητικά (certificates) που προσφέρονται από το Πρόγραμμά μας είναι τα εξής:

• Certificate in Tourism Marketing

• Certificate in Tourism Management

• Certificate in Tourism Finance and Accounting

• Certificate in Travel Agency Management

• Certificate in Tourism Business Operations

Έναρξη Νέου Κύκλου: 18 Απριλίου 2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Απριλίου 2016

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος http://ems.unipi.gr/, ενώ μπορείτε να επικοινωνήστε στη διεύθυνση ems@unipi.gr.