Τι Διαμορφώνει το Μέλλον του Τουρισμού; Οι νέες καταναλωτικές τάσεις και η αναγκαιότητα της αναπροσαρμογής των καναλιών προώθησης των προορισμών

Η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται μετά την πρώτη διετία από την αρχή της πανδημίας και η αναπόφευκτη αναγκαιότητα προσαρμογής των καναλιών και του περιεχομένου προώθησης των τουριστικών προορισμών, αποτέλεσε το αντικείμενο μιας διευρυμένης μελέτης της Horwath HTL

H Εξέλιξη των καταναλωτικών συμπεριφορών και συνηθειών

Lockdowns, αδυναμία ταξιδιού, τηλεργασία, κοινωνική αποστασιοποίηση, αυστηρά μέτρα υγείας
και ασφάλειας. Αυτοί είναι βασικοί παράγοντες που έχουν επηρεάσει ραγδαία τα τελευταία χρόνια
τη συμπεριφορά μας, την αλληλεπίδραση μας με τους άλλους και τον τρόπο που βλέπουμε την
ίδια τη ζωή. Στη Horwath HTL, καταγράψαμε επτά διαφορετικές κατηγορίες αλλαγών της καταναλωτικής
συμπεριφοράς, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα έχουν αντίκτυπο στην φιλοξενία, στα ταξίδια και στον
τουρισμό. Αυτές οι κατηγορίες θα πρέπει να εξετασθούν και να συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε
σχεδιασμό προϊόντων, προώθησης ή ανάκαμψης προορισμών.

 • Υγεία και ασφάλεια
  Οι καταναλωτές δίνουν πλέον πολύ μεγάλη σημασία
  στις διαδικασίες ασφαλείας, υγιεινής και υγείας που
  εφαρμόζουν οι προορισμοί και τα καταλύματα.
  Τον τελευταίο χρόνο, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο που σχετίζονται με όρους έχουν αυξηθεί
  σημαντικά, φτάνοντας στο μέγιστο τον Μάρτιο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021. Για να
  κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς και
  αξιόπιστες όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που υιοθετούν.
 • Ευεξία
  Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της
  ψυχικής υγείας και ευημερίας, ιδίως λόγω των ακραίων
  σεναρίων απομόνωσης και μοναξιάς ως αποτέλεσμα των
  lockdowns. Πολλοί από εμάς θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση
  στην ευεξία και την ευημερία μας, όπως για παράδειγμα στην άσκηση στο σπίτι μας και στον αθλητισμό, στα φρέσκα και βιολογικά τρόφιμα, στη διατροφή, στην φροντίδα του εαυτού μας, στους τακτικούς ιατρικούς
  ελέγχους κ.λπ.
 • Κατανάλωση & Δαπάνη
  Πολλοί καταναλωτές θα δώσουν προτεραιότητα σε δαπάνες για βασικά αγαθά και όχι σε αγαθά που σχετίζονται με την αναψυχή, κυρίως λόγω της μειωμένης αγοραστικής τους δύναμης ως συνέπεια της αύξησης της ανεργίας. Επίσης, οι καταναλωτές θα επιλέξουν ποιοτικά καλύτερα προϊόντα ή γνωστές μάρκες. Τέλος, θα εστιάσουν περισσότερο στον σχεδιασμό των δαπανών τους και λιγότερο στις αυθόρμητες αγορές.
 • Ψηφιοποίηση
  Τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι συναντήσεις, καθώς και η συνεχής χρήση διαδικτυακών πλατφορμών, είναι πια θεμελιώδη στοιχεία της εργασιακής μας καθημερινότητάς. Οι υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκων, οι ανέπαφες πληρωμές, τα ιατρικά ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, οι ηλεκτρονικές αγορές κ.λπ. έχουν φέρει με ταχύτατους ρυθμούς την ψηφιακή εποχή στην ζωή μας.
 • Απομακρυσμένη εργασία
  Η πανδημία εξανάγκασε τις περισσότερες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την τηλεργασία και να την ενσωματώσουν στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών τους. Η απομακρυσμένη εργασία αποδείχθηκε πραγματικά αποτελεσματική και παραγωγική στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη. Από τη θετική πλευρά, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ορισμένα από τα οφέλη της τηλεργασίας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, μειωμένο άγχος, βελτιστοποίηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής, ευέλικτα χρονοδιαγράμματα και εξοικονόμηση χρόνου μετακίνησης. Οι εργοδότες έχουν επίσης παρατηρήσει βελτιωμένη παραγωγικότητα, μειωμένα κόστη όσον αφορά στη χρήση των φυσικών γραφείων, μειωμένη απουσία προσωπικού και καλύτερη χρήση τεχνολογιών. Καθώς η τηλεργασία έχει αποδειχθεί επιτυχής, φαίνεται ότι πολλοί οργανισμοί διατηρούν αυτή την ιδέα ως μια οριστική ή υβριδική εναλλακτική λύση για τους εργαζόμενους.
 • Τουρισμός & Ταξίδια 
  Σύμφωνα με έρευνα της Booking.com, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδήγησαν σε νέους τρόπους αντίληψης των ταξιδιών και του τουρισμού από τους καταναλωτές. Μερικές από τις αναδυόμενες τάσεις που επηρεάζουν τον προγραμματισμό των ταξιδιών συμπεριλαμβάνουν την έρευνα για
  «πιο πράσινους» προορισμούς, τα κοντινά ταξίδια που έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη
  χρήση ιδιωτικών μεταφορών, τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας και αγροτουρισμό (rural tourism).
 • Βιωσιμότητα
  Πριν από την πανδημία, η βιωσιμότητα ήταν ήδη ένα βασικό θέμα συζήτησης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και
  σε επίπεδο εταιρειών και οργανισμών. Πλέον, η καταναλωτική συμπεριφορά φαίνεται ότι θα
  είναι προσανατολισμένη προς μία μειωμένη και συνειδητή κατανάλωση έχοντας ως αποτέλεσμα
  την ελάχιστη σπατάλη. Αειφόρα προϊόντα, υπεύθυνες μάρκες, φιλικές προς το περιβάλλον
  πολιτικές, οικολογικά προϊόντα και περιβαλλοντικές ανησυχίες θα αποκτήσουν μεγαλύτερο
  ενδιαφέρον όσο προσεγγίζουμε το 2025 και το 2030, χρονιές ορόσημο για την επίτευξη των
  στόχων βιωσιμότητας την Ηνωμένων Εθνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ποτέ μην κοιτάξεις πίσω, εκτός εάν θέλεις να πας προς αυτήν την κατεύθυνση

Ανάγκη Αναπροσαρμογής των εργαλείων προώθησης προορισμών

ΠΗΓΗ: solcrowe.gr