Η Hyatt αναφέρει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020.

Η Hyatt Hotels Corporation ανέφερε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η καθαρή ζημιά που αποδίδεται στη Hyatt ήταν 103 εκατομμύρια δολάρια ή 1,02 δολάρια ανά μετοχή, το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα που αποδόθηκαν στη Hyatt ύψους 63 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,59 $ ανά μετοχή, το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά της Hyatt ήταν 35 εκατομμύρια δολάρια ή 0,35 $ ανά μετοχή, το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα που αποδόθηκαν στη Hyatt ύψους 48 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,45 $ ανά μετοχή, το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Ο Mark S. Hoplamazian, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hyatt Hotels Corporation, δήλωσε: “Καθώς το COVID-19 έγινε παγκόσμιο, πραγματοποιήσαμε άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες για τη διαχείριση της πρώτης φάσης του αντίκτυπου του ιού. Λάβαμε σημαντικά επιπλέον μέτρα, μείωση των επενδύσεων και των εταιρικών δαπανών για τη διατήρηση της ρευστότητας και μειώσαμε το άμεσο κόστος των ιδιοκτητών ξενοδοχείων τρίτων μερών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ενώ συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης και μεγάλης αβεβαιότητας, πιστεύουμε ότι η υπάρχουσα ρευστότητά μας παρέχει επαρκή ικανότητα κάλυψης σε τουλάχιστον 30 μήνες λειτουργίας υπό τις τρέχουσες συνθήκες”.

Τα οικονομικά σημεία του πρώτου τριμήνου του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουν ως εξής:

  • Τα καθαρά έσοδα (ζημίες) μειώθηκαν κατά 262,8% σε καθαρή ζημιά 103 εκατομμυρίων δολαρίων
  • Το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 54,3% σε 86 εκατομμύρια $, μείωση 53,9% σε σταθερό νόμισμα
  • Το συγκρίσιμο σύστημα RevPAR σε όλο τον ξενοδοχειακό αγωγό μειώθηκε κατά 28,1%, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης κατά 25,8% σε συγκρίσιμα ξενοδοχεία που ανήκουν και μισθώνονται
  • Το συγκρίσιμο μέγεθος των RevPAR, στις ΗΠΑ, μειώθηκε κατά 24,5%. Το πλήρες service hotel RevPAR μειώθηκε κατά 25,2% και το μέγεθος ανά επιλεγμένο ξενοδοχείο RevPAR μειώθηκε κατά 23,0%
  • Η αύξηση των δωματίων ήταν 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2020
  • Τα συγκρίσιμα ιδιόκτητα και μισθωμένα ξενοδοχεία λειτουργικού περιθωρίου μειώθηκαν κατά 1.060 μονάδες βάσης σε 14,5%
  • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (-18,3%) μειώθηκε 1.010 μονάδες βάσης σε σταθερό νόμισμα