Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Για δεκαετίες ο τουρισμός στην Κύπρο, αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πολυεπίπεδης ανάδειξης των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνικής συνοχής συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ευκαιριών για ένα καλύτερο μέλλον.

Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία αλλά και η χώρα μας αντιμετωπίζει ραγδαίες προκλήσεις, ο τουρισμός βλέπουμε ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο προς την οικονομική ανάκαμψη και ευημερία του τόπου μας.

Η φετινή παγκόσμια μέρα τουρισμού η οποία  εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία η οποία καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1980, είναι αφιερωμένη στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον τουρισμό.  Το κύριο σύνθημα το οποίο και θα αποτελέσει αντικείμενο συνεδρίων και εργασιών σε όλο τον κόσμο, είναι: «Ψηφιακές τεχνολογίες – Ευκαιρίες καινοτομίας ως εργαλεία αειφόρου ανάπτυξης τουρισμού».

Η αξιοποίηση της καινοτομίας και των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών παρέχει στον τουρισμό ευκαιρίες για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο ΣΤΕΚ, ενστερνίζεται το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και μέσα από το έργο και τις δράσεις του, συνεχίζει να υποστηρίζει και να ενισχύει διαρκώς τις καινοτόμες ιδέες που μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά, να διαμορφώσουν και να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο ο τουρίστας απολαμβάνει το ταξίδι του ως μια μοναδική εμπειρία. Στα πλαίσια αυτά, το 2018 ο ΣΤΕΚ συμμετέχει σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για την ψηφιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω καινοτόμων τεχνολογιών ως εργαλείο αναβάθμισης του προσφερόμενου τουριστικού μας προϊόντος.

Κλείνοντας, τονίζουμε ότι ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων, μας αφορά και μας ενώνει και για αυτό τον λόγο θα θέλαμε ειδικά σήμερα να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζομένους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της μεγάλης  οικογένειας του τουρισμού που συμβάλλουν καθημερινά με τις ιδέες, τις προσπάθειες και την συνέπεια τους στην διαρκή ανάπτυξη του τόπου μας.