ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - Page 7

Σχολές Τουρισμού, Σεμινάρια, Συνέδρια για Ξενοδόχους και Ξενοδοχοϋπαλλήλους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σεμινάριο Στελέχωσης και Διαχείρισης Απόδοσης από το SETE Training

Μία 4ήμερη εκπαίδευση για στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Τουριστικών επιχειρήσεων…
Περισσότερα