Η κατασκευή ενός νέου Ξενοδοχείου, από το μηδέν, αποτελεί μία απαιτητική διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να συνεργαστούν πολλοί και διαφορετικοί επαγγελματίες. Από τον επίδοξο ξενοδόχο απαιτείται προσεκτική επιλογή συνεργατών, ώστε κάθε διαφορετικό στάδιο της κατασκευής του ξενοδοχείου του να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία. Τα στάδια κατασκευής ενός νέου τουριστικού καταλύματος αφορούν την Προετοιμασία του έργου, τη Σχεδίαση, την Αδειοδότηση, την Υλοποίηση και, τέλος, την τελική Λειτουργία.

  1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

Σε αυτό, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας κατασκευής, είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι ανάγκες τις επικείμενης ξενοδοχειακής μονάδας και να τεθεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση του έργου.

Καταλληλότητα τοποθεσίας – γεωτεμαχίου

Ύστερα από την απόφαση δημιουργίας ενός νέου ξενοδοχείου καθώς και το ιδανικό χρονικό διάστημα διεκπεραίωσής του, χρειάζεται μια σωστή απόφαση για την επιλογή της τοποθεσίας και η μελέτη καταλληλότητας ενός γεωτεμαχίου ή οικοδομήσιμου οικοπέδου. Αρχικά, τα ξενοδοχεία κατασκευάζονται πάντα με βάση τους όρους και περιορισμούς δόμησης, που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.  Η είσοδος στην τοποθεσία θα πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένη ως κοινόχρηστη ή ιδιωτική οδό ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους τουλάχιστον 3,5 μέτρων, εκτός εάν βρίσκεται μέσα σε παραδοσιακό οικισμό, ή σε περιοχή που δεν επιτρέπεται η χρήση οχημάτων, οπότε και μπορεί να είναι μικρότερη των 3,5 μέτρων.

Δημιουργία Hotel Concept

Η δημιουργία ενός ξενοδοχειακού concept, αν και συχνά συγχέεται με το design concept, αποτελεί ένα ξεχωριστό βήμα για την κατασκευή ενός ξενοδοχείου, και καθορίζει σχεδόν αποκλειστικά κάθε άλλο βήμα που ακολουθεί.

Το ξενοδοχειακό concept είναι σημαντικό να αναπτυχθεί πριν ακόμη την ανάθεση του έργου σε αρχιτεκτονικά γραφεία. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για την γενική ιδέα και την φιλοσοφία του ξενοδοχείου, που θα εμπνεύσει τόσο την αρχιτεκτονική του δομή, το interior design και, τέλος, ακόμη και τις υπηρεσίες, που θα παρέχονται.

Στο πρώτο στάδιο, λοιπόν, πρέπει να γίνει και μια πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου, και απεικόνιση με οικονομοτεχνικά στοιχεία, ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα για το τι πρόκειται να κατασκευαστεί. Ο μέλλοντας ξενοδόχος πρέπει να έχει τη συνολική εικόνα του έργου «με σάρκα και οστά» και όχι μόνο να βλέπει τα σχέδια.

  1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας δόμησης πραγματοποιούνται οι τεχνικές μελέτες, η έκδοση άδειας δόμησης, η μελέτη αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, το design concept, το landscape design και οι μελέτες εφαρμογής.

Τεχνικές μελέτες

Μερικές από τις απαραίτητες μελέτες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι η αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την χωροθέτηση και την διαμόρφωση του έργου. Επίσης, η στατική μελέτη που αφορά τον έλεγχο στατικής επάρκειας και η μελέτη ενεργειακής απόδοσης υπολογίζει την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ενός κτιρίου, για την θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης, παρουσιάζοντας έτσι το πόσο ενεργοβόρο είναι και τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του.

Η τελευταία μελέτη είναι αλληλεξαρτώμενη με την μηχανολογική και την αρχιτεκτονική μελέτη καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την θέση του, το μέγεθος, τις διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής.

Άδεια δόμησης

Η Διαδικασία χορήγησης άδειας δόμησης γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο γίνεται η έγκριση δόμησης, που εξασφαλίζει το δικαίωμα δόμησης, σύμφωνα πάντα με τους όρους δόμησης, και στο δεύτερο παρέχεται η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, διακόσμησης και περιβάλλοντος

Εφόσον η άδεια δόμησης είναι, πλέον, γεγονός, σειρά έχει η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων. Σε αυτήν την διαδικασία, ένα πολύ σημαντική η πρόσβαση των ΑΜΕΑ.

Στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων, θα πρέπει ακόμα να ληφθεί υπόψιν ότι η νομοθεσία υποχρεώνει τουλάχιστον το 5% των δωματίων ενός ξενοδοχείου να απευθύνεται και σε άτομα μειωμένης κινητικότητας, καθώς και την ύπαρξη αντίστοιχα διαμορφωμένων χώρων υγιεινής. Ύστερα από την διαμόρφωση των χώρων, σειρά έχει το design και η αρχιτεκτονική τοπίου, ή εναλλακτικά το landscape design. Η επιλογή ενός design concept βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξενοδοχειακό concept. Το design είναι αυτό που θα ενσαρκώσει την συνολική φιλοσοφία του καταλύματος και θα την παρουσιάσει στο πελατειακό κοινό. Αποτελεί το εργαλείο για να πει ένα ξενοδοχείο τη δική του ιστορία και να ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις των επισκεπτών του. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών, υφασμάτων, επίπλων και φωτιστικών είναι μερικά από τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική τοπίου, ή landscape design, είναι η τέχνη του σχεδιασμού της οργάνωσης των χρήσεων γης με τέτοιο τρόπο, ώστε η εικόνα τους να αναβαθμίζουν την ψυχολογική διάθεση του ανθρώπου. Πιο απλά, αφορά τη συντήρηση της γης, την ανάπτυξη περιοχών για διάφορες χρήσεις και δραστηριότητες, που προσφέρει το ξενοδοχείο, την ευαίσθητη τοποθέτηση του κτίσματος μέσα στο γεωτεμάχιο, καθώς και την γενικότερη επίτευξη της αισθητικής τάξης. Στόχος της αρχιτεκτονικής τοπίου είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στο οποίο διαμένει. Σε καμία περίπτωση, δεν αφορά μόνο την τοποθέτηση μερικών φυτών γύρω από το ξενοδοχείο.

  1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η υλοποίηση και η τελική λειτουργία αποτελούν το τρίτο και τελευταίο στάδιο της δόμησης ενός νέου ξενοδοχείου.

Υλοποίηση

Όσον αφορά την υλοποίηση, πρόκειται για την τελική κατασκευή του κτίσματος και την πρακτική εφαρμογή όλων των μελετών. Σε αυτό το στάδιο, είναι αναγκαίο να γίνεται από τους αντίστοιχους μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ, επίβλεψη και συντονισμός όλων των εργασιών, ώστε να πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί, και να γίνεται ποιοτικός έλεγχος σε κάθε κατασκευαστικό στάδιο. Τέλος, μετά το πέρας της κατασκευής, τοποθετείται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και η επίπλωση ώστε να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Έναρξη Λειτουργίας

Το πρώτο βήμα είναι η κατάταξη της ξενοδοχειακής μονάδας σε κατηγορίες αστέρων. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός. Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες, εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές, και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων, που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή, βάσει επιλεγόμενων, από την επιχείρηση, προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων. Μερικά από αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν χώρο στάθμευσης για ποικίλα οχήματα, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κοινόχρηστο επιχειρηματικό κέντρο, πολυχρηστικές αίθουσες, μέγεθος χώρων, design και πολλά ακόμα. Όσο περισσότερες δυνατότητες προσφέρει ένα ξενοδοχείο τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η κατηγορία αστέρων, στην οποία θα καταταχθεί.

Ύστερα από την κατάταξη του ξενοδοχείου σε κατηγορία αστέρων σειρά έχει η έκδοση άδειας λειτουργίας, ώστε να φιλοξενήσει τους πρώτους του επισκέπτες. Περιληπτικά, η διαδικασία έκδοσης άδειας ή ειδικού σήματος λειτουργίας για τα Τουριστικά Καταλύματα είναι η εξής: κατάθεση φακέλου με δικαιολογητικά στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, έλεγχος πληρότητας φακέλου, έκδοση του σήματος και στη συνέχεια επιτόπια αυτοψία από την Διεύθυνση Υγιεινής, η οποία ελέγχει αν όντως το Ξενοδοχείο πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Εφόσον ο έλεγχος έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, το ξενοδοχείο είναι έτοιμο να ανοίξει της πόρτες του, για να φιλοξενήσει τους πρώτους του επισκέπτες.

Άρθρο από το Hotel Design Magazine and Guide Autumn 2019!

Διαβάστε εδώ το τεύχος!