Η trivago παρουσιάζει μία σειρά ζωντανών ομιλιών (ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα) με θέματα που αφορούν στον ξενοδοχειακό κλάδο. Στο πλαίσιο των ομιλιών αυτών σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου θα αναφερθούν σε θέματα, που σίγουρα θα είναι ενδιαφέροντα για τα άτομα που διαχειρίζονται ξενοδοχεία ή σχετίζονται γενικότερα με τον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

SavethDate_GR