Στα περιφερειακά αεροδρόμια το 2023 καταγράφηκαν σε 14,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +627 χιλ./+4,4% σε σχέση με το 2022.

Η μεγαλύτερη αγορά για τα περιφερειακά αεροδρόμια το 2023 ήταν το Ην. Βασίλειο με 3,7 εκατ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση +225 χιλ./+6,5%. Η Γερμανία διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση κατάταξης, με 2,7 εκατ. παρόλο που κατέγραψε μείωση κατά -131 χιλ. /-4,6%. Στην τρίτη θέση παρέμεινε η Ιταλία καθώς καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -25 χιλ./-2,3%.

Στην τέταρτη θέση ανέβηκε η Πολωνία με 945 χιλ. επιβάτες κερδίζοντας μία θέση και καταγράφοντας αύξηση +122 χιλ./+14,8%. Στην πέμπτη θέση, υποχώρησε η Γαλλία με 917 χιλ. επιβάτες παρόλο που κατέγραψε αύξηση +33 χιλ./+3,8%. Οι δύο πρώτες χώρες αντιστοιχούν σε 43% των επιβατών στα περιφερειακά αεροδρόμια το 2023, ενώ οι ακόλουθες τρεις σε 20% των επιβατών.

Η Ολλανδία παρέμεινε στην έκτη θέση του πίνακα κατάταξης με 776 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση +10 χιλ./+1,3%. Στην έβδομη θέση, κερδίζοντας μία θέση στον πίνακα κατάταξης ανήλθε η Αυστρία με 485 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +74 χιλ./+18,2%. Στην όγδοη θέση ανήλθε η Τσεχία, κερδίζοντας πέντε θέσεις, με 425 χιλ. επιβάτες σημειώνοντας αύξηση κατά +78 χιλ./+22,3%. Στην ένατη θέση, κερδίζοντας μία θέση στον πίνακα κατάταξης ανήλθε η Σουηδία με 425 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +27 χιλ./+6,8% ενώ στην δέκατη θέση υποχώρησε κατά τρεις θέσεις η Δανία με 422 χιλ. επιβάτες καταγράφοντας μείωση -15 χιλ./-3,4%. Οι αφίξεις από τις δέκα πρώτες χώρες αντιστοιχούν σε 80% των αφίξεων που καταγράφηκαν στα περιφερειακά αεροδρόμια το 2023.

Το Ισραήλ διατηρήθηκε στην 11η θέση, με 394 χιλ. επιβάτες καταγράφοντας αύξηση +33 χιλ./+9,2% ενώ και το Βέλγιο παρέμεινε στη 12η θέση αφού καταγράφηκαν με 371 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +18 χιλ./+5,2%. Ακολούθησε η Ελβετία χάνοντας τρεις θέσεις, με 346 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας μείωση -61 χιλ./-14,9%. Αντίθετα η Νορβηγία και η Ρουμανία κέρδισαν μία θέση φτάνοντας τους 306 χιλ. και 272 χιλ. επιβάτες καταγράφοντας αύξηση κατά +52 χιλ./+20,5% και +64 χιλ./+31,1%. Η Φινλανδία έχασε δυο θέσεις φτάνοντας τους 271 χιλ. επιβάτες καταγράφοντας μικρή αύξηση κατά +2 χιλ./+0,6%

Η Ουγγαρία με 144 χιλ. κατέγραψε μείωση κατά -2 χιλ./-1,0% παραμένοντας 17η ενώ μια θέση ανέβηκε Ιρλανδία με 106 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +26 χιλ./+32,7%. Η Κύπρος καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από τις υπό ανάλυση χώρες κατά +44,2%/+30 χιλ. εισέρχεται στην εικοσάδα κερδίζοντας δύο θέσεις στον πίνακα κατάταξης με 99 χιλ. αφίξεις. Τέλος, η Σλοβακία με 97 χιλ. επιβάτες διατηρήθηκε στην 20η θέση παρουσιάζοντας αύξηση μείωση +23 χιλ./+31,4%.

Πηγή: INSETE Intelligence