Σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Νοεμβρίου 2016 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό:

Τoν Μάρτιο του 2016, οι συνολικές αμοιβές για εργασία πλήρους απασχόλησης σε ξενοδοχεία και εστιατόρια αυξήθηκαν κατά +2,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 70,4 εκ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο η συνολική απασχόληση (σε ημέρες) εμφάνισε αύξηση +2,9%, ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά +4,7%.

Αξιοσημείωτος είναι ο πολύ μεγαλύτερος δυναμισμός που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους μισθωτούς, καθώς οι δείκτες απασχόλησης και αμοιβών κινούνται ανοδικά, ενώ των αντίστοιχων επιχειρήσεων με λιγότερους από 10 εργαζόμενους παρουσιάζουν μείωση.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 εργαζόμενους παρουσίασαν μείωση -4,6% στον αριθμό των ασφαλισμένων τον Μάρτιο του 2016, -11,3% στις αμοιβές και -10,2% στον αριθμό ημερών απασχόλησης.

statistiko-deltio-11-2016-39


(*) Βασίζεται στα «Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης» που ανακοινώνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στις Α.Π.Δ. που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στον Νοέμβριο του 2015. Η καταγραφή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τους κλάδους που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ-ETAM και τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν στην κατηγορία «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» (με Κωδικό 55). Παρόλο που ένα κομμάτι της εστίασης δεν αφορά στον τουρισμό, η εποχικότητα που παρουσιάζουν τα στοιχεία της εστίασης ταυτίζεται με την εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου κρίνεται ως δικαιολογημένη η θεώρηση των εστιατορίων ως κλάδου του τουρισμού. Δεν περιλαμβάνονται κλάδοι, όπως π.χ. οι μεταφορές, που αρκετά μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς τους δεν αφορά στον τουρισμό. Τα στοιχεία αφορούν σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, δηλαδή εργαζόμενους με πλήρες ωράριο ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερών εβδομαδιαίως, διαφορετικά θεωρούνται εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Δεδομένης της σημασίας που έχει η μερική απασχόληση στον τουρισμό και την εστίαση, εκτίμησή μας είναι ότι τα στοιχεία αυτά υποεκτιμούν σημαντικά την απασχόληση στον τουρισμό σε σημαντικό βαθμό. Παρ’ όλα αυτά αποτυπώνουν σημαντικές τάσεις στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε αυτές που απασχολούν 10 ή περισσότερους μισθωτούς (>=10) και σε αυτές που απασχολούν λιγότερους από 10 μισθωτούς (<10).


Διαβάστε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Νοεμβρίου 2016 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό