Αύξηση των διεθνών
αεροπορικών αφίξεων
τον Νοέμβριο και μείωση
των οδικών.

Δείκτες αφίξεων και εσόδων: Μικτή η εικόνα για τον Νοέμβριο αλλά θετική από την αρχή του έτους:

– στα κυριότερα αεροδρόμια καταγράφηκε τον Νοέμβριο αύξηση των διεθνών αφίξεων +6,2% (+8,6% από την αρχή του έτους)˙ η αύξηση στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε στο +7,3% και στην Αθήνα στο +5,8%, ενώ από την αρχή του έτους στο +9,6% και στο +5,8% αντίστοιχα. Επίσης, εκτός από την μεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις στα
Περιφερειακά αεροδρόμια σε σχέση με την Αθήνα, παρατηρείται και άμβλυνση της εποχικότητας αφού οι αυξήσεις κατά τους μήνες Απρίλιο (+28,7%), Μάιο (+6,6%), Ιούνιο (+10,9%), Σεπτέμβριο (+8,6%), Οκτώβριο (+15,2%) και Νοέμβριο (+6,2%), ήταν (σημαντικά) υψηλότερες από τους μήνες αιχμής Ιούλιο (+5,7%) και Αύγουστο (+5,9%).

– οι διεθνείς οδικές αφίξεις τον Νοέμβριο παρουσίασαν κάμψη -7,0%˙ παραμένει όμως υψηλή η αύξησή τους (+7,6%) από την αρχή του έτους. Η μείωση των οδικών αφίξεων τον Νοέμβριο, σε συνδυασμό με την αύξηση
των αεροπορικών, εκτιμάται ότι -όπως και τον Οκτώβριο- μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ΜΚΔ.

ΤτΕ: σημαντική αύξηση
αφίξεων και εσόδων τον
Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων1 της ΤτΕ, τον Οκτώβριο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε +8,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (+10,1% στο 10μηνο), και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +14,2% (+10,6% στο 10μηνο). Ως αποτέλεσμα αυξήθηκε η ΜΚΔ τον Οκτώβριο, οδηγώντας σε αύξηση και από την αρχή του έτους.

Τα υψηλά επίπεδα
καταναλωτικής εμπιστο-
σύνης στις περισσότερες
αγορές του ελληνικού
τουρισμού, δείχνουν
προοπτικές ισχυρής
ζήτησης για το ελληνικό
τουριστικό προϊόν.

Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) αγορών μας Βελτίωση δείχνει ο ΔΚΕ στις περισσότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού, και στην πλειονότητά τους κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Δεδομένου ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντική παράμετρο για την
πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, το στοιχείο αυτό δείχνει προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Εξαίρεση αποτελούν οι -σημαντικές για την Ελλάδα- αγορές της Τουρκίας και της
Βρετανίας που ο αντίστοιχος δείκτης είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι.

Κατάργηση του μειωμέ-
νου συντελεστή ΦΠΑ στα
νησιά του Αιγαίου.

Εξελίξεις στον ελληνικό τουρισμό

Από 1 ης Ιανουαρίου 2018 εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ όλα τα νησιά του Αιγαίου και δεν θα έχουν πλέον μειωμένους συντελεστές. Εξαίρεση αποτελούν 5 νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος) που
έχουν δεχτεί σημαντικές προσφυγικές ροές˙ για τα νησιά αυτά παραμένουν οι μειωμένοι συντελεστές έως τις 30/06/18.

Άλλο ένα διεθνές brand
εισέρχεται στην ελληνική
αγορά.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο, ανακοινώθηκε η είσοδος της εταιρείας Dolce που εξειδικεύεται στην διαχείριση ξενοδοχείων με στόχευση στην αγορά συνεδρίων.

Η Airbnb ανακοίνωσε τρεις
κινήσεις στρατηγικού
αναπροσανατολισμού προς
πιο παραδοσιακές μορφές
καταλυμάτων και κεντρικά
ελεγχόμενα projects.

Εξελίξεις στον τουρισμό διεθνώς

Η Airbnb ανακοίνωσε τρεις κινήσεις στρατηγικού αναπροσανατολισμού προς πιο παραδοσιακές μορφές καταλυμάτων και κεντρικά ελεγχόμενα projects:

1) την εξαγορά από την Wyndham, έναντι $ 1 δισ., του χαρτο-
φυλακίου ενοικίασης πολυτελών κατοικιών της τελευταίας,

2) τη συμφωνία της με τον developer Brookfield Property Partners που θα επενδύσει $ 200 εκ. στους επόμενους 18 μήνες για την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών.

Η διαχείριση των συγκροτημάτων θα γίνεται από την εταιρεία Niido στη βάση του home-sharing, δηλαδή οι κατοικίες θα διατίθενται με μακροπρόθεσμα leases και οι μακροπρόθεσμοι ενοικιαστές θα έχουν το δικαίωμα
υπεκμίσθωσης έως 180 ημέρες ετησίως, και

3) τη συμφωνία της με τις οργανώσεις Bed & Breakfast των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα
ThinkReservations για συγχρονισμό των συστημάτων πωλήσεων. Σημειώνεται πως τον Αύγουστο η Airbnb είχε ανακοινώσει πως ήδη προωθούσε περισσότερα από 15.000 boutique ξενοδοχεία.

Στον απόηχο της πτώ-
χευσης της Air Berlin…
… η Easyjet αποκτά βάση
στο Τέγκελ, ενώ …
… η Niki οδηγείται σε
χρεωκοπία.

Συνεχίζεται η αναδιάταξη του χάρτη αεροπορικών εταιρειών στην Ευρώπη μετά την πτώχευση της Air Berlin το καλοκαίρι. Αφενός εγκρίθηκε από την ΕΕ η εξαγορά από την Easyjet, έναντι € 40 εκ., 25 αεροσκαφών, slots και
άλλων περιουσιακών στοιχείων της Air Berlin. Με την κίνηση αυτή, η Easyjet αποκτά βάση στο Τέγκελ του Βερολίνου. Αφετέρου, μετά την απαγόρευση που επέβαλε η ΕΕ, για λόγους ανταγωνισμού, στην Lufthansa να προβεί στην εξαγορά αυστριακής θυγατρικής της Air Berlin, την Niki, ανακοινώθηκε η πτώχευση και της τελευταίας.

ΑΕΠ: +1,3% το 3
ο 3μηνο
και αναθεώρηση 6μήνου
από + 0,64% σε +1,14%.

Η μακροοικονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας

Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ 3ου 3μήνου (+1,3%) και παράλληλα έγινε αναθεώρηση στα στοιχεία 1ου 6μήνου: από +0,64% η προηγούμενη εκτίμηση σε +1,14% η νέα. Έτσι, η εκτιμώμενη από την ΕΛΣΤΑΤ αύξηση του
ΑΕΠ για το 9μηνο ανέρχεται σε 1,2%, και η πρόβλεψή μας για το σύνολο του 2017 σε 1,7%.

Μεγάλη απόκλιση μεταξύ
αύξησης εγχώριας
τελικής ζήτησης και
εισαγωγών, καθώς και
βασικών δεικτών της
ελληνικής οικονομίας.

Παραμένει όμως δυσεξήγητη η μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζεται μεταξύ της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 9μηνο (+8,0%) και της μικρής αύξησης (+0,2%) της εγχώριας τελικής ζήτησης (= κατανάλωση + επενδύσεις, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). Η ίδια αναντιστοιχία παρουσιάζεται και μεταξύ του χαμηλού ρυθμού μεταβολής της εγχώριας τελικής ζήτησης σε σχέση με τις μεταβολές άλλων βασικών δεικτών.

Η δημοσιονομική
προσαρμογή και οι
διαρθρωτικές αλλαγές
είναι το κλειδί για την
ανάκτηση της
οικονομικής κυριαρχίας
της χώρας.

Σημαντικές εξελίξεις αποτέλεσαν και η ολοκλήρωση της 3ης Αξιολόγησης, και της ανταλλαγής (swap) Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων ύψους € 25,5 δισ.

Και οι δυο αυτές εξελίξεις ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής, και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2017, μετά την εκτροπή της οικονομικής πολιτικής της χώρας στο 1ο 7μηνο 2015.

Η υπέρβαση εσόδων και η
εξοικονόμηση δαπανών
οδηγούν σε υπέρβαση
στόχου ΠΠΓΚ.

Τέλος ο Τακτικός Προϋπολογισμός εκτελείται με υπέρβαση εσόδων και εξοικονόμηση δαπανών σε σχέση με τους στόχους. Ενδέχεται συνεπώς το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) ως % του ΑΕΠ να
υπερβεί τον στόχο του 2,44%.

Μεγάλη απόκλιση μεταξύ αύξησης εγχώριας τελικής ζήτησης και εισαγωγών, καθώς και βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας. Η δημοσιονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι το κλειδί για την ανάκτηση της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας. Η υπέρβαση εσόδων και η εξοικονόμηση δαπανών οδηγούν σε υπέρβαση στόχου ΠΠΓΚ.

Δείτε εδώ το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2017 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό και την οικονομία.