Τα παρακάτω στοιχεία βασίζονται στην παρουσίαση της ReiseAnalyse «Präsentation der Ersten Ergebnisse, Pressekonferenz der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR)» που έγινε στη διάρκεια της ΙΤΒ 2017. Η παρουσίαση βασίζεται σε μια αντιπροσωπευτική έρευνα του ταξιδιού διακοπών των Γερμανών και των Γερμανόφωνων κατοίκων Γερμανίας όσον αφορά τις συμπεριφορές τους, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά τους. Η έρευνα εξετάζει και αναλύει ταξίδια μακράς διάρκειας (5 ή περισσότερες ημέρες) και μικρής διάρκειας (2-4 ημέρες). Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται ετήσια από το 1970. Μέχρι το 2007 η έρευνα γινότανε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (face to face survey) ενώ από το 2007 η έρευνα υλοποιείται και με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων (online survey).


Oι ταξιδιωτικές δαπάνες των κατοίκων της Γερμανίας έφτασαν το 2016 τα € 88 δις. Οι δαπάνες για τα ταξίδια διακοπών μακράς διαρκείας (5 ή περισσότερες ημέρες) αυξήθηκαν κατά 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανέρχονται στα € 67,5 δις. Επιπλέον, οι δαπάνες για τα ταξίδια διακοπών σύντομης διάρκειας (2 έως 4 ημέρες) ανέρχονται σε περίπου € 20,4 δις. Άλλα βασικά στοιχεία παραμένουν αρκετά σταθερά και σε υψηλό επίπεδο: σχεδόν 53,4 εκ. ταξιδιώτες πραγματοποιήσαν πάνω από 68,7 εκ. ταξίδια μακράς διάρκειας το 2016, ενώ πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 80 εκ. ταξίδια σύντομης διάρκειας από περισσότερους από περίπου 33 εκ. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι η συνολική δαπάνη αυξήθηκε στα μακράς διάρκειας ταξίδια, ενώ μειώθηκε στα ταξίδια σύντομης διάρκειας. Από την άλλη πλευρά ο αριθμός ταξιδιών μακράς διάρκειας μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των ταξιδιών σύντομης διάρκειας.

Ανάπτυξη 2015/2016 των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών Η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της περιόδου 2015/2016 επηρέασαν και την ταξιδιωτική συμπεριφορά των Γερμανών το 2016. Αυτό γίνεται προφανές στο ακόλουθο γράφημα. Η Τουρκία εμφάνισε πτώση -23% στον αριθμό ταξιδιών, ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η πτώση που εμφανίζει η Βόρεια Αφρική με -29%. Πτώση -15% παρατηρήθηκε και στη Γαλλία. Στην περιοχή της Μεσογείου, νικητές ανακηρύσσονται η Ελλάδα με +18% και η Ισπανία με +8%. Η Γερμανία και κάποιοι κοντινοί προορισμοί, όπως η Αυστρία και η Ολλανδία κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Παρόλες τις αρνητικές εξελίξεις, η Τουρκία και η Αίγυπτος παραμένουν σημαντικοί προορισμοί διακοπών για τους Γερμανούς.

Συνολικά, στα ταξίδια μακράς διάρκειας η Ισπανία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 14,8% παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2015. Η Ιταλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 8,2%. Στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα βρίσκονται η Τουρκία (5,6%) και η Αυστρία (4,6%). Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με μερίδιο αγοράς για το 2016 στο 3,5%, ενώ το μερίδιο της για το 2015 ήταν μόλις 3,0%. Στα ταξίδια εσωτερικού το top 5 παρέμεινε το ίδιο παρουσιάζοντας αυξητική τάση. Ειδικότερα στην πρώτη θέση βρίσκεται το Mecklenburg-Vorpommen με 5,6%, στη δεύτερη το Βayern με 5,5%, ενώ στη τρίτη το Niedersachsen με 4,2%.

Το πιο σημαντικό κανάλι κράτησης για ταξίδια με τουλάχιστον 5 διανυκτερεύσεις για τους Γερμανούς το 2016 αποτέλεσε η προσωπική συζήτηση, ιδιαίτερα στα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Στη διάρκεια της περιόδου 2006/2016 οι online κρατήσεις από το 14%, ανέβηκαν στο 38%, αποτυπώνοντας τις αλλαγές στο τρόπο των προσωπικών κρατήσεων. Αύξηση παρουσιάζουν και οι κρατήσεις μέσω email, ενώ πτώση παρουσιάζει η χρήση τηλεφώνου και φαξ ως μέσα κρατήσεων.

Η μέση διάρκεια παραμονής για ταξίδια με τουλάχιστον 5 διανυκτερεύσεις το 2016 παρέμεινε στα επίπεδα του 2015 τόσο στα ταξίδια εσωτερικού, όσο και του εσωτερικού. Η μέση διάρκεια παραμονής στα ταξίδια εξωτερικού είναι 13,5 ημέρες, στα ταξίδια εσωτερικού 10,3 ημέρες ενώ για το σύνολο των ταξιδιών με διάρκεια >5 ημέρες η διάρκεια ανέρχεται στις 12,6 ημέρες.

Η μέση δαπάνη των Γερμανών στα ταξίδια μακράς διάρκειας αυξήθηκε (+2,87%) από τα 1.115 € το 2015 στα 1.147 € το 2016 στα ταξίδια εξωτερικού. Στα ταξίδια εσωτερικού η μέση δαπάνη για το 2016 ήταν 601 € παρουσιάζοντας αύξηση (+7,9%). Η συνολική δαπάνη για το 2015 ήταν 954 €, ενώ το 2016 983€ παρουσιάζοντας αύξηση +3%.

Το 55% των Γερμανών προτίμησε τα ξενοδοχεία ταξιδεύοντας στο εξωτερικό το έτος 2016 (το ποσοστό αυτό δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από το 2011 και μετά), το 20% προτίμησε τα διαμερίσματα και τα σπίτια και το 5% το κάμπινγκ. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται στα ταξίδια μακράς διαρκείας στο εσωτερικό της Γερμανίας. Μόλις το 25% διαμένει σε ξενοδοχεία, ενώ το 38% προτιμά διαμερίσματα και σπίτια. Τέλος, το 9% προτιμά τα κάμπινγκ.

Διαβάστε ΕΔΩ το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Μαρτίου 2017 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό