Τα σημεία κλειδιά – της μελέτης της PwC για την ελληνική οικονομία υπό τον γενικό τίτλο «Από την ύφεση στην ανάκαμψη» – σχετικά με το πως θα μείνει ο ελληνικός Τουρισμός ανταγωνιστικός, είναι τα παρακάτω:

Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου προσδιορίζεται από τον προορισμό, το μέγεθος της ξενοδοχειακής μονάδας και την κατηγορία της.

Υπάρχουν τρεις στρατηγικές για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου:

  • προσθήκη χωρητικότητας στους κύριους προορισμούς
  • αναβάθμιση ξενοδοχείων στην επόμενη κατηγορία
  • ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών με στοχευμένο μάρκετινγκ
    και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων

Η πλέον υποσχόμενη στρατηγική σε όρους πιθανής αξίας φαίνεται να είναι η ανάπτυξη των δευτερευόντων προορισμών, ακολουθούμενη από την αναβάθμιση των ξενοδοχείων και την προσθήκη χωρητικότητας.

Ενέργειες μάρκετινγκ του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών.

Φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για την αύξηση του μεγέθους των τουριστικών επιχειρήσεων και την επέκταση ή αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων.

Ταχύτερη αδειοδότηση greenfield τουριστικών επενδύσεων.

Προτεραιότητα στις επενδύσεις τουριστικής υποδομής, δηλαδή σε εκείνες τις παροχές και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής τουριστών (διατροφή, μεταφορές, μουσεία και αξιοθέατα).

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/from-recession-to-recovery.pdf