Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν 2,4 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 4,0 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -41,3%/-1,7 εκατ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 170 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -63,2%/-292 χιλ., τον Φεβρουάριο 175 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -61,2%/-276 χιλ. και τον Μάρτιο 238 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -47,7%/-217 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 320 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -51,8%/-343 χιλ. και τον Μάιο 569 χιλ. ενώ η μείωση ανήλθε μόλις σε -16,3%/111 χιλιάδες.

Tον Ιούνιο η ανάκαμψη επιδεινώθηκε και καταγράφηκε μείωση -32,2%/-429 χιλ. ενώ οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 905 χιλιάδες. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, μόνο δύο μεθοριακοί σταθμοί σημείωσαν αύξηση: ο μεθοριακός σταθμός της Δοϊράνης, κατά +9 χιλ./+8,6% με 117 χιλ. οδικές αφίξεις και ο μεθοριακός σταθμός του Ορμένιου κατά +19 χιλ./+15,8% με 136 χιλ. οδικές αφίξεις.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται στο σταθμό της Νυμφαίας όπου η μείωση ανέρχεται σε -81,7%/-550 χιλ. ενώ καταγράφονται μόλις 124 χιλ. αφίξεις. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των οδικών αφίξεων στο σταθμό του Προμαχώνα όπου την αναφερόμενη περίοδο διαμορφώνονται σε 402 χιλ. καταγράφοντας μείωση -348 χιλ./-46,4%.

Τέλος, οι οδικές αφίξεις στο μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων διαμορφώθηκαν σε 676 χιλ. ενώ καταγράφεται μείωση κατά -249 χιλ./-26,9%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Iουνίου του 2022 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -940 χιλ./-55,1% και ακολούθησε η Βόρεια Μακεδονία κατά -306 χιλ./-25,9%. Η μείωση από την Τουρκία ανήλθε σε -221 χιλ./-58,6% ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε από την αγορά της Αλβανίας παρουσιάζοντας μείωση κατά -25,9% ή -202 χιλ. οδικές αφίξεις.