Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν 7,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 7,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -8,1%/-641 χιλ. αφίξεις. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 223 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-155 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,2%/-125 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -4,6%/-106 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +79 χιλ./+2,5%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -616 χιλ./-23,0%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 809 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -206 χιλ./-20,3%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε μείωση -49 χιλ./-4,3% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ενώ στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 454 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +22 χιλ./+5,1%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 854 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +56 χιλ./+7,0% ενώ στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 392 χιλ. καταγράφοντας οριακή μείωση -2 χιλ./-0,5%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +20 χιλ./+14,1% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 165 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 257 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +78 χιλ./+43,7%. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 539 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +37 χιλ./+7,3% και στο Άκτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 120 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +24 χιλ./+25,6%.

Αντίθετα, στην Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά καταγράφηκαν 273 χιλ. και 110 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -6 χιλ./-2,1% και -1 χιλ./-1,0% αντίστοιχα. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 67 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +9 χιλ./+15,9%. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ήταν χαμηλότερες από 50 χιλιάδες.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019, με εξαίρεση τη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. και σημειώθηκε μείωση (-27 χιλ./-1,7%).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +54 χιλ./+4,5%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 422 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +99 χιλ./+30,5%. Τέλος, στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +54 χιλ./+5,5% ενώ καταγράφηκαν 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν 3,1 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 3,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -14,4%/-517 χιλ. αφίξεις. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 299 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,8%/-174 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-133 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 404 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 561 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -5,7%/-34 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 676 χιλ. και η μείωση ανήλθε σε -5,1%/-36 χιλιάδες. Τέλος, τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 799 χιλ. και σημείωθηκε μείωση μόλις -8 χιλ./-1,0%.

Την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 1,5 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -239 χιλ./-13,7%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 408 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 110 χιλ./-21,3%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 151 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -35 χιλ./-18,8% και στην Κω 56 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε μείωση -7 χιλ./-10,6%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε μείωση κατά -32 χιλ./-10,3% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 279 χιλιάδες. Στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 145 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10 χιλ./-6,6%. Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 207 χιλ. καταγράφοντας μείωση -56 χιλ./-21,2%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-3 χιλ./-3,2%) ενώ καταγράφηκαν 94 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Στην Μυτιλήνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 71 χιλ. καταγράφοντας μείωση -9 χιλ./-11,6% και στην Κέρκυρα σε 70 χιλ. σημειώνοντας μείωση -6 χιλ./-8,1%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 36 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3 χιλ./-7,1%.