Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 καταγράφηκαν 5,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 3,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +41,8%/+1,6 εκατ. οδικές αφίξεις. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 413 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +243 χιλ./+143% και τον Φεβρουάριο 313 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +138 χιλ./+79,1%. Η αύξηση συνεχίστηκε και τον Μάρτιο με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά +59,2%/+141 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 379 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +245 χιλ./ +76,6%. Τον Μάιο καταγράφηκε μείωση κατά –1,7%/-10 χιλ. ενώ οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 559 χιλιάδες. Η αύξηση καταγράφηκε τον Ιούνιο κατά +44,4%/+402 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις. Τον Ιούλιο η αύξηση συνεχίστηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό +468 χιλ./+30,8% καθώς σημειωθήκαν 2,0 εκατ. οδικές αφίξεις. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί κατέγραψαν αύξηση, με εξαίρεση αυτόν της Δοϊράνης. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές κατά +724 χιλ./+99,8% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 1,4 εκατ. ενώ ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων που σημείωσε αύξηση κατά +240 χιλ./+109,9% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 459 χιλιάδες.

Συμπληρωματικά, στον σταθμό των Ευζώνων οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +84 χιλ./+6,9%. Ακολουθήσαν οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και της Κακαβιάς με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 410 χιλ. και 334 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +74 χιλ./+22,0% και +55 χιλ./+19,9%. Οι οδικές αφίξεις στο Ορμένιο ανήλθαν σε 337 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +124 χιλ./+58,2% και ακολούθησε ο σταθμός της Νυμφαίας με 280 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +6 χιλ./+2,1%. Στον σταθμό της Εξοχής η αύξηση ανήλθε σε +66 χιλ./+56,2% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 183 χιλ. και στη Νίκη οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 256 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +123 χιλ./+92,2% Τέλος, στο σταθμό της Σαγιάδας οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 162 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +41 χιλ./+33,5% ενώ στους υπόλοιπους μεθοριακούς σταθμούς οι οδικές αφίξεις ήταν χαμηλότερες από τις 100 χιλιάδες.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διάφορες καταγράφεται στο σταθμό των Καστανιών όπου την αναφερόμενη περίοδο οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 77 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +52 χιλ./+200,7%. Αντίθετα, στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε οριακή μείωση σε – 1,4%/-3 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 174 χιλ. οδικές αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +1,0 εκατ./+69,3% ενώ καταγράφηκαν 2,4 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διαφορές κατά +292 χιλ./+119,5% με 536 χιλ. οδικές αφίξεις. Η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε +204 χιλ./+13,4% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν 1,7 εκατ. ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε +173 χιλ./+23,2% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 920 χιλιάδες.