Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, καταγράφηκαν 20,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας οριακά τα επίπεδα του Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά +0,8%/+169 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 222 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-156 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,3%/-126 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -5,1%/-118 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +56 χιλ./+1,8%. Τον Ιούλιο η αύξηση επιταχύνθηκε κατά +342 χιλ./+9,0% και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ., σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά +173 χιλ./+4,6% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατομμύρια.

Τέλος, τον Οκτώβριο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. καταγράφοντας  αύξηση κατά +204 χιλ./+12,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 4,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -820 χιλ./-14,3%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -327 χιλ./-15,8%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε οριακή αύξηση +98 χιλ./+3,0% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,4 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +160 χιλ./+14,1%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +211 χιλ./+9,0% και στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +68 χιλ./+5,8%. Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +106 χιλ./+22,4% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 580 χιλ. και στο αεροδρόμιο
της Σαντορίνης καταγράφηκαν 816 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +297 χιλ./+57,1%.

Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +235 χιλ./+16,1% και στο Άκτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 374 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +73 χιλ./+24,2%. Αυξητική είναι η τάση και στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά όπου καταγράφηκαν 903 χιλ. και 354 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +47 χιλ./+5,4% και +24 χιλ./+7,3% αντίστοιχα.

Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 223 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +41 χιλ./+22,5% ενώ στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 127 χιλ. αεροπορικές αφίξεις σημειώνοντας μείωση -10 χιλ./-7,4%. Στο αεροδρόμιο της Καβάλας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ξεπέρασαν τις 100 χιλ. (101 χιλ.), σημειώνοντας μείωση -22χι./-17,7%.


Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτώβριου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 3,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +278 χιλ./+7,9%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +403 χιλ./+40,5%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. σημειώθηκε αύξηση κατά +258 χιλ./+5,8%. Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +378 χιλ./+12,8% ενώ καταγράφηκαν 3,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 καταγράφηκαν 6,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 7 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -8,1%/-566 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 301 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,2%/-171 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-134 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 408 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 556 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,4%/-38 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 668 χιλ. και η μείωση ανήλθε σε -6,2%/-44 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 790 χιλ. και σημειώθηκε μείωση -17 χιλ./-2,1%. Τέλος ο ίδιος ρυθμός μείωσης διατηρήθηκε και τον Ιούλιο με τη μείωση να ανέρχεται σε -2,1%/-19 χιλ. με τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού να ανέρχονται σε 907 χιλιάδες. Τον Aύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 927 χιλ. καταγράφοντας μείωση -15 χιλ./-1,6%. Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε η μικρότερη μείωση για το 2022 κατά -2 χιλ./-0,2% καθώς οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 837 χιλιάδες. Τον Οκτώβριο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 707 χιλ. καταγράφοντας αύξηση για πρώτη φορά το 2022 κατά +17 χιλ./+2,5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 3,2 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -234 χιλ./-6,7%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 792 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -113 χιλ./-12,4%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 297 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -50 χιλ./-14,5% και στην Κω 110 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε μείωση -10 χιλ./-8,4%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε μείωση κατά -41 χιλ./-7,4% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 511 χιλιάδες και στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 280 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2 χιλ./-0,9%. Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 479 χιλ. καταγράφοντας μείωση -69 χιλ./-12,5%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-16 χιλ./-6,4%) ενώ καταγράφηκαν 232 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στην Κέρκυρα οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 148 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +3 χιλ./+1,8%
και στην Μυτιλήνη σε 137 χιλ. καταγράφοντας μείωση -13 χιλ./-9,0%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 72 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -13 χιλ./-9,0% ενώ στα υπόλοιπα αεροδρόμια οι αεροπορικές αφίξεις ήταν χαμηλότερες από 50 χιλιάδες.


Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν μείωση την περίοδο Ιανουαρίου-Oκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων διαμορφώθηκαν σε 234 χιλ. σημειώνοντας μείωση -2 χιλ./-1,0%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, σημειώθηκε μείωση (-43 χιλ./-5,2%) ενώ καταγράφηκαν 790 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση κατά -84χιλ./-10,6% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 711 χιλιάδες. Τέλος, στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε μείωση (-60 χιλ./-12,9%) ενώ καταγράφηκαν 407 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Πηγή: insete.gr