Τα τουριστικά μεγέθη του 2022 και την πορεία ανάκαμψης της τουριστικής δραστηριότητας καταγράφει η «Ειδική Έκδοση – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022» του Στατιστικού Δελτίου του ΙΝΣΕΤΕ.

Το 2022, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 37% σε σχέση με το 2019. Η επίδοση της Ελλάδας ήταν σημαντικά καλύτερη, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11,2% έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε στα 27,8 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 31,3 εκατ. ταξιδιωτών το 2019. Περαιτέρω, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά μόλις 3% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν στα 17,6 δισ. ευρώ. έναντι 18,2 δισ. ευρώ. το 2019.

Τα κύρια σημεία του Στατιστικού Δελτίου έχουν ως εξής:

Εισπράξεις & ΜΚΔ

  • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά μόλις 3% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν στα 17,6 δισ. ευρώ. έναντι 18,2 δισ. ευρώ. το 2019.
  • H Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) αυξήθηκε κατά 9,7% το 2022 σε σχέση με το 2019 (από 564 ευρώ σε 619 ευρώ).
  • Αυτό, μεταξύ άλλων, οφείλεται σε μεταβολή του μείγματος αφίξεων υπέρ των διεθνών αεροπορικών αφίξεων που έχουν την υψηλότερη ΜΚΔ.
  • Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από τα 547,5 εκατ. ευρώ που υστερούν τα έσοδα του 2022 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019, το μεγαλύτερο ποσοστό της υστέρησης οφείλεται στην απώλεια της ρωσικής αγοράς και στη μείωση της κρουαζιέρας.
  • Από τις αγορές της ΕΕ-27, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8,02 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 3,7% έναντι του 2019, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,96 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%.
  • Αναφορικά με τις χώρες εκτός ΕΕ σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ επίσης αυξήθηκαν κατά 0,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,19 δισ. ευρώ και από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 21,8% και διαμορφώθηκαν στα 3,12 δισ. ευρώ.

Διεθνείς Αφίξεις

  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11,2% έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε στα 27,8 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 31,3 εκατ. ταξιδιωτών το 2019.
  • Αναφορικά με τους προορισμούς και σε σχέση με το 2019, παρατηρείται σημαντική αύξηση των αεροπορικών αφίξεων στους προορισμούς «Ήλιου και Θάλασσας» (Κρήτη +5,8%, Δωδεκάνησα +7%, Ιόνιο +12,7% και Κυκλάδες +33%).
  • Η αύξηση της ζήτησης για προορισμούς «Ήλιου και Θάλασσας» αποτυπώνεται και στη σαφή βελτίωση των δεικτών ζήτησης από το 2ο τρίμηνο και μετά και ιδιαίτερα κατά το 3ο τρίμηνο.
  • Το 2022 οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 4.775 έναντι 3.979 αφίξεων το 2019 καταγράφοντας αύξηση +20%.

Δείκτες Ποιότητας

Η ποιοτική αξιολόγηση των ξενοδοχείων το 2022 παρέμεινε υψηλή (δείκτης ικανοποίησης των ξενοδοχείων GRI 87% / Net Promoter Score 50) στα ίδια επίπεδα με το 2019 (87,1%/50) αντίστοιχα.

Απασχόληση

Στην αιχμή της τουριστικής σεζόν (Q3) του 2022, η απασχόληση στα καταλύματα και την εστίαση (445 χιλ.) υπερέβη την αντίστοιχη το 2019 (429 χιλ.).