Δείκτες διεθνών αφίξεων και εσόδων

Τον Ιανουάριο του 2020 καταγράφηκαν 407 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +8,3%/+31 χιλ. επιβάτες. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα στην Αθήνα καταγράφεται αύξηση +5,6%/+15 χιλ. και στη Θεσσαλονίκη +16,9%/+ 17 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.
Τον Ιανουάριο του 2020 καταγράφηκαν 626 χιλ. οδικές αφίξεις έναντι 462 χιλ. οδικών αφίξεων τον Ιανουάριο 2019, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση +35,6%/+164 χιλ. Για το σύνολο του έτους 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά +1,2 εκατ./+4,1% και διαμορφώθηκε, σε 31,3 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 30,1 εκατ. ταξιδιωτών το 2018.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των ταξιδιωτών προέρχεται από χώρες της ΕΕ-28 εκτός Ευρωζώνης, +1,0 εκατ., εκ των οποίων περίπου το 56%, +557 χιλ., από την Βρετανία.

Ακολουθούν οι χώρες εκτός ΕΕ, +570 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι ταξιδιώτες από χώρες της Ευρωζώνης κατέγραψαν μείωση -365 χιλ. που μπορεί να αποδοθεί σχεδόν στο σύνολο της στην μείωση -355 χιλ. από την Γερμανία. Παρ’ όλ’ αυτά η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά με 4,0 εκατ. ταξιδιώτες.

Για το σύνολο του έτους 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +12,8%/+2.066 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018 και διαμορφώθηκαν, σε νέο ρεκόρ, στα 18,2 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εισπράξεων προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ, +755 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι χώρες ΕΕ-28 εκτός Ευρωζώνης, +651 εκατ. ευρώ, που αποδίδεται σε ποσοστό 95% στην αύξηση εισπράξεων από την Βρετανία κατά +618 εκατ. ευρώ.

Παρά την μείωση αφίξεων από τις χώρες της Ευρωζώνης, αύξηση εισπράξεων παρατηρείται και από τις χώρες αυτές κατά +617 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά το ότι οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες από την Γερμανία μειώθηκαν κατά -355 χιλ., οι εισπράξεις από την χώρα αυτή παρέμειναν σταθερές στα 3,0 δισ. ευρώ.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, «η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,5%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1%».

Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού

Τον Ιανουάριο του 2020 καταγράφηκαν 457 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, παρουσιάζοντας μείωση -4,0% ή – 19 χιλ. αφίξεις. Στην Αθήνα καταγράφηκαν 221 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας οριακή μείωση -3,6%/-8 χιλ. αφίξεις, ενώ στα περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφηκαν 237 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,4%/-11 χιλ.

Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων

Τον Ιανουάριο του 2020 η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία με 86,3% ενώ ακολουθούν η Κύπρος και η Ισπανία με 85,9% και 85,3% αντίστοιχα. Έπεται η Ιταλία με 84,2% και ακολουθεί η Τουρκία με 83,2%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78,7%.

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες με GRI 91,4% και την  ψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα η Ήπειρος με 89,9%

Πηγή:Insete