της Δήμητρας – Μαρίλιας Φούρλα, dimokratiki.gr*

Εγκύκλιο για την εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις της Ελλάδας εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει έλεγχος στις υπηρεσίες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων της Ελλάδας ενόψει των εορτών όπως:

Στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος προκειμένου να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

Στη λειτουργία των υδρευτικών συστημάτων και των δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού, τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς.

Στην ποιότητα νερών στο υδραυλικό σύστημα των κλιματιστικών μηχανημάτων τους για τη διασφάλιση ποιότητας νερού απαλλαγμένου λεγεωνέλας.

Στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (κοινών και επικίνδυνων) ως προς τις διαδικασίες συλλογής και διάθεσης αυτών.

Ακόμη απαιτείται λήψη μέτρων για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (π.χ. στους δρόμους κ.λ.π) σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α.

Στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη άδεια, θα ελέγχεται η τήρηση βιβλίων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και γενικά η τήρηση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται από την άδεια. Επιπλέον απαιτούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αλλά και υγειονομικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση της αποδοτικής λειτουργίας τους.

(*) Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: dimokratiki.gr