Κυβερνήσεις, ιολόγοι και επιστήμονες των χωρών όπου τα μέτρα είναι κάπως χαλαρά όλο και περισσότερο ανησυχούν για τη συμπεριφορά των πολιτών τους και τον αντίκτυπο.

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, ο ρυθμός μόλυνσης αυξήθηκε ξανά μετά τη μείωση των μέτρων κλειδώματος. Πολλές χώρες ακυρώνουν  τις οργανωμένες εκδρομές προς το εξωτερικά τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η αγορά MICE και η βιομηχανία εκδηλώσεων είναι πιθανόν να επανεκκινήσουν το 2021 και να βασιστούν προς το παρόν σε καινοτόμα διαδικτυακά και υβριδικά μοντέλα εκδηλώσεων. Καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν μια ιστορικά μεγάλη ύφεση, η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών κατέρρευσε (-11,1% Απρίλιος), ενώ οι επαγγελματίες τουρισμού, όπως αεροπορικές εταιρείες, μονάδες διαμονής, μεσάζοντες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, πάροχοι περιηγήσεων και δραστηριοτήτων καθώς και πολλοί άλλοι στην αλυσίδα παλεύουν, απολύουν προσωπικό, ζητούν κρατική υποστήριξη ή / και προετοιμάζονται ακόμη και για πτώχευση.

Ανάκτηση χαμένου εδάφους

Η ανάκτηση του χαμένου εδάφους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο με τη μορφή μιας
εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με τεράστια μέτρα ρευστότητας για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις ζωντανές. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εργαστούν ως εταίροι και όχι ως ανταγωνιστές σε αυτήν την προσπάθεια.

Στις 27 Απριλίου 2020, η Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε άτυπη τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς τουρισμού της ΕΕ με την παρουσία του επιτρόπου της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Τονίστηκε ότι ο τουρισμός πρέπει να είναι μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων του σχεδίου αποκατάστασης της ΕΕ και οι Υπουργοί τόνισαν τη σημασία μιας
εναρμονισμένης λύσης για την επιστροφή των ταξιδιωτικών πακέτων, συμπεριλαμβανομένων κουπονιών, και ότι απαιτούνται άνευ προηγουμένου κεφάλαια.

Οι Υπουργοί της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας έδωσαν στη δημοσιότητα δήλωσή τους πριν από τη συνάντηση που υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ομοιογενών κανόνων για την εγγύηση της ασφάλειας και των απρόσκοπτων ταξιδιών. Η ανάκαμψη πρέπει να συνάδει με τις αρχές της αειφορίας.

Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι το σχέδιο αποκατάστασης, μετά την πανδημία, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την ευκαιρία αντιμετώπισης του υπερτουρισμού και περαιτέρω διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Περισσότεροι ταξιδιώτες συνειδητοποιούν την ευθραυστότητα του κόσμου στον οποίο ζούμε. Σε πολλές χώρες, ωστόσο, αναμένεται το πρώτο βήμα της ανάκαμψης θα πραγματοποιηθεί με τον εγχώριο τουρισμό ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις ταξιδίων.

Πηγή: GBR HOSPITALITY 2020 Q1 “Greek Hospitality Industry Performance”