Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 καταγράφηκαν 4,1 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 4,8 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -15,1%/-720 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 223 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-155 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,2%/-125 χιλ. ενώ τον Μάιο καταγράφηκε μείωση -4,6%/-106 χιλ. και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -564 χιλ./-28,4%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 574 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -165 χιλ./-22,3%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε μείωση -43 χιλ./-7,0% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 564 χιλ. ενώ στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 225 παρουσιάζοντας μείωση -4 χιλ./-1,7%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 417 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +29 χιλ./+7,5% ενώ στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 181 χιλ. καταγράφοντας μείωση -6 χιλ./-3,0%. Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε οριακή μείωση -0,4% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 62 χιλ. ενώ στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 120 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +33 χιλ./+37,3%.

Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 240 χιλ. δηλαδή στα επίπεδα του 2019 ενώ στο Άκτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 52 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +15 χιλ./+42,4%. Αντίθετα, στην Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά καταγράφηκαν 106 χιλ. και 45 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -11 χιλ./-9,4% και -4 χιλ./-7,8% αντίστοιχα.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019, με εξαίρεση τη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, όπου σημειώθηκε μείωση (-46 χιλ./-5,6%) ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 789 χιλιάδες. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 597 χιλ. έναντι 574 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 σημειώνοντας αύξηση +23 χιλ./+4,1%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 182 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +32 χιλ./+21,7%. Τέλος, στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε οριακή αύξηση +1 χιλ./+0,1% ενώ καταγράφηκαν 442 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 καταγράφηκαν 2,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 2,8 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -18,3%/-509 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 299 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,8%/-174 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-133 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 404 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 561 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -5,7%/-34 χιλ. ενώ το Μάιο η μείωση ανήλθε σε -5,1%/-36 και οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 676 χιλ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 232 χιλ./-17,3%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 318 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -110 χιλ./-25,7%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 117 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -30 χιλ./-20,6% και στην Κω 43 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε μείωση -7 χιλ./-13,8%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε μείωση κατά -38 χιλ./-14,7% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 218 χιλιάδες. Στo αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 113 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -11 χιλ./-9,1%. Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 134 χιλ. καταγράφοντας μείωση -52 χιλ./-28%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-1 χιλ./-2,7%) ενώ καταγράφηκαν 53 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Στην Μυτιλήνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 55 χιλ. καταγράφοντας μείωση -10 χιλ./-15% και στην Κέρκυρα σε 50 χιλ. σημειώνοντας μείωση -9 χιλ./-14,7%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 28 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3 χιλ./-9,7%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν μείωση την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Στην γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, σημειώθηκε μείωση (-49 χιλ./-12,9%) ενώ καταγράφηκαν 331 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Οι αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων διαμορφώθηκαν σε 70 χιλ. σημειώνοντας μείωση -9 χιλ./-11,8%. Στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση κατά -53 χιλ./-22,2% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 187 χιλιάδες. Τέλος, στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε μείωση (-37 χιλ./18,9%) ενώ καταγράφηκαν 160 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.