Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας και ανταγωνιστών.

GRI Ελλάδας και ανταγωνιστών ανά μήνα.

Στον πίνακα 9 καταγράφεται ο γενικός δείκτης ικανοποίησης ανά μήνα της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της. Τον Oκτώβριο του 2022, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία και η Κύπρος με 84,6% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ισπανία με 83,7%, η Ιταλία 82,5% και η Τουρκία με 80,2% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 76,4%.

Στον πίνακα 10 καταγράφεται ο γενικός δείκτης ικανοποίησης ανά μήνα της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της για το 2019.

Δείκτες Ποιότητας Ελλάδας και ανταγωνιστών.

Στον πίνακα 11 καταγράφονται οι επιμέρους δείκτες (καθαριότητα, φαγητό-ποτό, τοποθεσία, εξυπηρέτηση, σχέση ποιότητας-τιμής και διασκέδαση) της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της για τον Οκτώβριο του 2022.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 92,5% και ακολουθούν η Ιταλία με 91,9% και η Ελλάδα με 90,6%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Κροατία με 88,9% και ακολουθούν η Ισπανία και η Τουρκία με 88,4% και 87,8% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 82,9%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 84,6% και στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 83,5%. Ακολουθούν η Ελλάδα με 82,9% και η Ισπανία με 81,1%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 80,9% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κροατία με 80,5%.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με υψηλή βαθμολογία 90,7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 89,7% και ακολουθεί η Ιταλία με 89,3% αντίστοιχα. Η Ισπανία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 88,8%, ακολουθούμενη από την Κροατία με 88,1%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ελλάδα και η Γαλλία με 87,1% και 86,7% αντίστοιχα.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 89,2% και στη δεύτερη η Ελλάδα με 88,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 88,0% και στην τέταρτη η Τουρκία με 87,0%. Ακολουθεί η Ιταλία με 86,5%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία με 82,2% και η Γαλλία με 81,1%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 87,5% και ακολουθούν η Τουρκία με 85,7% και η Ελλάδα με 84,5%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 82,9% και ακολουθούν η Κροατία και η Ισπανία με 82,5% και 82,0% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 74,1%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 87,6% και ακολουθεί η Κύπρος με 85,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 83,8%, στην τέταρτη θέση η Ελλάδα με 83,3% και στην πέμπτη θέση η Τουρκία με 82,5%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία 77,9% και η Κροατία με 77,3%.

Ως προς τη διασκέδαση, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 85,3% και στη δεύτερη θέση η Κύπρος με 80,1% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%. Ειδικότερα: Κροατία 78,2%, Ελλάδα 76,5%, Ισπανία 74,8% και Ιταλία 70,5%.

Στον πίνακα 12 καταγράφονται οι επιμέρους δείκτες (καθαριότητα, φαγητό-ποτό, τοποθεσία, εξυπηρέτηση, σχέση ποιότητας-τιμής και διασκέδαση) της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της για τον Οκτώβριο του 2019.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών.

GRI ξενοδοχείων Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών ανά μήνα.

Τον Οκτώβριο του 2022 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα ήταν 86,4%. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 89,1%. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία 4 με 86,4% και 3 αστέρων με 85,9% ενώ ο δείκτης ικανοποίησης για τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων διαμορφώθηκε σε 85,0%.

Στον πίνακα 14 καταγράφεται ο γενικός δείκτης ικανοποίησης ανά μήνα της Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών για το 2019.

Δείκτες ποιότητας Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών.

Στον πίνακα 15 καταγράφονται οι επιμέρους δείκτες (καθαριότητα, φαγητό-ποτό, τοποθεσία, εξυπηρέτηση, σχέση ποιότητας-τιμής και διασκέδαση) της Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών για τον Οκτώβριο του 2022.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 91,9%. Ακολουθεί η κατηγορία 4 αστέρων με 89,0% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 89,3%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 85,7% και ακολουθεί η κατηγορία 4 αστέρων με 82,4% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 76,2%.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων 88,4% και ακολουθεί η κατηγορία 4 αστέρων με 86,1% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 86,0%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 αστέρων με 93,6%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 91,3%. Ακολουθεί η κατηγορία 3 αστέρων με 88,1% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 86,6%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 86,2%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία 4 αστέρων με 82,4% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 81,7%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 86,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία 4 αστέρων με 80,4% και ακολουθεί η κατηγορία 3 αστέρων με 80,3%.

Ως προς τη διασκέδαση, στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 79,9%. Ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα η κατηγορία 4 αστέρων με 75,8% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 66,2%.

Στον πίνακα 16 καταγράφονται οι επιμέρους δείκτες (καθαριότητα, φαγητό-ποτό, τοποθεσία, εξυπηρέτηση, σχέση ποιότητας-τιμής και διασκέδαση) της Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών για τον Οκτώβριο του 2019.

Πηγή: insete.gr