Τιμές ξενοδοχείων Αθήνας και ανταγωνιστικών πόλεων

Toν Ιανουάριο του 2019, η Αθήνα παρουσίασε μείωση τιμών σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων με εξαίρεση την κατηγορία 3 αστέρων. Η Βαρκελώνη παρουσίασε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες. Στη Ρώμη παρατηρήθηκε μείωση στις κατηγορίες 4,3,2 αστέρων ενώ η κατηγορία 5 παρέμεινε αμετάβλητη. Στην Κωνσταντινούπολη η εικόνα ήταν μεικτή. Η Αθήνα είχε χαμηλότερες τιμές από τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη, αλλά υψηλότερες από την Κωνσταντινούπολη.
Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Βαρκελώνη με 219 € (215 € τον Ιανουάριο του 2018), ενώ στη Ρώμη η τιμή διατηρήθηκε στα 225 €. Στην Αθήνα η τιμή μειώθηκε στα 145 € έναντι 154 € το 2018 και στην Κωνσταντινούπολη μειώθηκε στα 93 € (έναντι 98 €).
Στη κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη ανήλθε στα 91 € έναντι 90 € τo Ιανουάριο του 2018 ενώ στην Αθήνα και στη Ρώμη μειώθηκε στα 75 € και στα 87 € έναντι 82 € και 91 €. Στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανήλθε μόλις στα 54 €. Η Αθήνα και η Ρώμη παρουσίασαν μείωση τιμών τoν Ιανουάριο του 2019.
Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη κυμάνθηκε στα 71 € τoν Ιανουάριο του 2019, στην Αθήνα εκτιμήθηκε στα 58 € (οριακή μείωση) και στη Ρώμη μειώθηκε στα 64 € έναντι 66 €. Στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανέρχεται μόλις στα 35 € έναντι 32 € το 2018.
Στην κατηγορία 1-2 αστέρων, υψηλή είναι η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη με 51 € (50 € τον Ιανουάριο 2018) ενώ στην Αθήνα μειώθηκε στα 36 € έναντι 38 € τον Ιανουάριο του 2018. Στη Ρώμη η τιμή μειώθηκε στα 47 € (48 € το 2018) ενώ στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανέρχεται μόλις στα 37 €.

Τιμές ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης και ανταγωνιστικών πόλεων

Τον Ιανουάριο του 2019, η Θεσσαλονίκη και η Μπολόνια παρουσίασαν μεικτή εικόνα στις τιμές κρατήσεων ανά κατηγορία αστεριών. Η Σμύρνη παρουσίασε μείωση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση την κατηγορία 4 αστέρων, όπου η τιμή κράτησης παρέμεινε αμετάβλητη. Η Μπολόνια είχε υψηλότερες τιμές από τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη υψηλότερες από τη Σμύρνη.
Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Μπολόνια με 329 € (έναντι 363 € τον Ιανουάριο του 2018) και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 141 € (έναντι 157 € τoν Ιανουάριο του 2018). Στη Σμύρνη η τιμή εκτιμήθηκε μόλις στα 84 €.
Στην κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε οριακά στα 77 € (από 76 € τον Ιανουάριο του 2018), στην Μπολόνια ανήλθε στα 89 € από τα 83 € και στη Σμύρνη διατηρήθηκε στα 47 €.
Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μπολόνια ανήλθε στα 71 € έναντι 66 € τoν Ιανουάριο του 2018 ενώ στη Θεσσαλονίκη μειώθηκε στα 56 € (έναντι 58 € τον Ιανουάριο του 2018). Τέλος, στη Σμύρνη η τιμή κυμάνθηκε μόλις στα 29 €.
Στην κατηγορία 1-2 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μπολόνια μειώθηκε στα 55 € (έναντι 60 € τον Ιανουάριο του 2018). Στη Θεσσαλονίκη διατηρήθηκε αμετάβλητη στα 41 € και στη Σμύρνη μειώθηκε στα 22 €, έναντι 29 € τον Ιανουάριο του 2018.

Τιμές ξενοδοχείων Μυκόνου, Σαντορίνης και ανταγωνιστικών «premium» προορισμών

Τoν Ιανουάριο του 2019, η εικόνα των προορισμών στις επιμέρους κατηγορίες είναι μικτή. Ειδικότερα, στην κατηγορία των 5 αστέρων όλοι οι προορισμοί κατέγραψαν αύξηση. Στην κατηγορία 4 αστέρων μείωση κατέγραψε η Ίμπιζα και η Σαρδηνία και στην κατηγορία 3 αστέρων μείωση κατέγραψε η Σαντορίνη και η Σαρδηνία. Τέλος, στην κατηγορία 1-2 αστέρων αύξηση κατέγραψε μόνο η Σαρδηνία.
Τον Ιανουάριο του 2019, στην κατηγορία 5 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Μύκονο ανήλθε στα 758 € και για τη Σαντορίνη ανήλθε στα 286 € (έναντι 408 € και 187 € τον Ιανουάριο του 2018). Στην Ίμπιζα η τιμή κράτησης ανήλθε στα 210 € (έναντι 176 € τον Ιανουάριο του 2018) και στη Σαρδηνία η τιμή εκτιμήθηκε στα 197 € (έναντι 178 €).
Στην κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για Σαντορίνη ανήλθε στα 197 € από τα 175 € τον Ιανουάριο του 2018 και στη Μύκονο στα 177 € (έναντι 122 €). Στην Ίμπιζα και στην Σαρδηνία οι τιμές μειώθηκαν στα 132 € και στα 98 € αντίστοιχα, έναντι 137 € και 135 € τον Ιανουάριο 2018.
Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης στη Μύκονο αυξήθηκε στα 374 € έναντι 187 € τον Ιανουάριο του 2018, ενώ στη Σαντορίνη μειώθηκε στα 98 € έναντι 113 €. Στην Ίμπιζα η τιμή αυξήθηκε στα 93 € έναντι 64 € ενώ η Σαρδηνία παρουσίασε μείωση με την τιμή κράτησης να κυμαίνεται στα 82 € έναντι 94 € τον Ιανουάριο του 2018.
Στην κατηγορία 1-2 αστέρων η τιμή κράτησης μειώθηκε και στη Σαντορίνη 66 € και στη Μύκονο 58 € (από 68 € και 105 € αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2018). Στην Ίμπιζα η τιμή μειώθηκε στα 58 € και στη Σαρδηνία αυξήθηκε στα 133 €, έναντι 67 € και 66 € αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2018.

Τιμές ξενοδοχείων μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα»

Τον Ιανουάριο του 2019, οι προορισμοί των Δωδεκανήσων και των Ιόνιων Νησιών είναι οι μοναδικοί που παρουσίασαν αύξηση σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η Χαλκιδική παρουσίασε αύξηση σε όλες τις κατηγόριες με εξαίρεση την κατηγορία 4 αστέρων που παρουσίασε μείωση. Αντίστοιχα, οι Κυκλάδες παρουσίασαν αύξηση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση των κατηγορία 3 αστέρων. Μικτή είναι η εικόνα στους υπόλοιπους προορισμούς.
Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες με 386 €, τα Δωδεκάνησα με 238 €, η Χαλκιδική με 237 € και τα Ιόνια Νησιά με 213 €. Από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, το Ρίμινι εκτιμήθηκε στα 230 €, η Μαγιόρκα στα 152 € και ηΊστρια στα 146 €. Στην Τουρκία σημειώθηκαν οι χαμηλότερες τιμές: Μπόντρουμ 121 € και Αττάλεια 73 €.
Στα ξενοδοχεία 4 αστέρων, την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 4 αστέρων κατέχουν οι Κυκλάδες με 178 € και ακολουθούν η Ίστρια με 105 € και τα Ιόνια Νησιά με 103 €. Αισθητά χαμηλότερες ήταν οι τιμές στους υπόλοιπους προορισμούς (κάτω από 100 €). Η Μαγιόρκα εκτιμήθηκε στα 92 €, τα Δωδεκάνησα στα 87 € και η Κρήτη στα 86 €. Στην Τουρκία σημειώθηκαν οι χαμηλότερες τιμές, Μπόντρουμ 68 € και Αττάλεια 36 €.
Στα ξενοδοχεία 3 αστέρων, την υψηλότερη τιμή κράτησης κατέχουν τα Ιόνια Νησιά με 139 € και ακολούθησαν η Χαλκιδική με 124 € και οι Κυκλάδες με 95 €. Χαμηλότερες ήταν οι τιμές στους υπόλοιπους προορισμούς. Στη Μαγιόρκα η τιμή εκτιμήθηκε στα 69 €, στην Ίστρια στα 68 € και στο Ρίμινι στα 64 €. Στην Τουρκία σημειώθηκαν οι χαμηλότερες τιμές, με Μπόντρουμ και Αττάλεια στα 37 € και 28 € αντίστοιχα.
Στα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στα Ιόνια Νησιά με 133 € και ακολούθησαν χαμηλότερα το Ρίμινι και η Χαλκιδική με τιμή κράτησης 97 € και 88 € αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα από τα 65 €. Στην Τουρκία σημειώθηκαν οι χαμηλότερες τιμές, με Μπόντρουμ και Αττάλεια στα 18 € και 21 € αντίστοιχα.

Τιμές ξενοδοχείων Ελλάδος, ανά γεωγραφική ενότητα

Τον Ιανουάριο του 2019, τα Ιόνια Νησιά κατέγραψαν αύξηση σε όλες τις κατηγορίες. Η Κεντρική Ελλάδα παρουσίασε μείωση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση την κατηγορία 1-2 αστέρων που παρουσίασε αύξηση. Αντίθετη η εικόνα της Πελοποννήσου, όπου καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες και μείωση στην κατηγορία 1-2 αστέρων. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες η εικόνα ήταν μικτή.
Η υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων εκτιμήθηκε στο Νότιο Αιγαίο με 390 € με τις υπόλοιπες Περιφέρειες να κινούνται χαμηλότερα. Στα Ιόνια Νησιά η τιμή εκτιμήθηκε στα 213 € και στην Κεντρική Ελλάδα στα 171 €. Η Ήπειρος και η Πελοπόννησος κυμάνθηκαν στα 145 € και 142 € αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι προορισμοί εκτιμήθηκαν κάτω από τα 140 € με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στις Σποράδες 50 €.
Στα ξενοδοχεία 4 αστέρων η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο με 171 € και ακολούθησαν οι Σποράδες με 134 € και τα Ιόνια Νησιά και η Κεντρική Ελλάδα με 103 € αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν κάτω από τα 100 €. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στην Δυτική Μακεδονία με 77 €.
Στα ξενοδοχεία 3 αστέρων οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στα Ιόνια Νησιά με 139 €. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν κάτω από τα 100 €. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στις Σποράδες με 38 €.
Στα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στα Ιόνια Νησιά με 133 €. Η χαμηλότερη τιμή σημειώθηκε στην Κρήτη με 46 €.

πηγή: www.insete.gr