Για ακόμη μια φορά τα CactusHotelsστην Σταλίδα Κρήτης απέδειξαν την κοινωνική τους συνεισφορά. Σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Βενιζέλειο-Πανάνειο, οργανώσαμε μια εθελοντική αιμοδοσία για την κάλυψη πιθανών αναγκών του προσωπικού μας αλλά και των οικογενειών τους σε αίμα. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα η διοργάνωση μιας τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας αλλά αποτελεί μια δράση που στο πέρασμα του χρόνου θα γίνει θεσμός για τα ξενοδοχεία μας. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να ενισχύεται η ανταπόκριση των υποψήφιων εθελοντών.

1 (002)

Ευχαριστούμε τους εθελοντές αιμοδότες για την πολύτιμη συμβολή τους και την κα. Μπορμπουδάκη Εύα για την διοργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας.