Σύμφωνα με τη Eurostat, μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2018 σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,1%), τη Γερμανία (3,3%), την Πολωνία (3,5%) και την Ολλανδία (3,6%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,6% τον Οκτώβριο του 2018), την Ισπανία (14,3%) και την Ιταλία (10,3%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Γαλλία όπου παρέμεινε σταθερό.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 21,0% σε 18,6% μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Οκτωβρίου 2018), Ισπανία (από 16,5% σε 14,3%) και Κροατία (από 9,7% σε 7,7%).

Τον Δεκέμβριο του 2018, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,9%, από 3,7% το Νοέμβριο του 2018 και από 4,1% το Δεκέμβριο του 2017.