Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται για τις χειρόγραφες εγγραφές στα ΔΙΕΚ Ναυπλίου αναφορικά με τα τουριστικά επαγγέλματα.

Όπως υπενθυμίζει διανύουμε την τελευταία εβδομάδα χειρόγραφων εγγραφών για το τμήμα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Για τις σπουδές στα τουριστικά επαγγέλματα απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Αίτηση εγγραφής από ΔΙΕΚ Ναυπλίου

Τα Δημόσια ΙΕΚ εφοδιάζουν τις τουριστικές επιχειρήσεις με άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στόχο της εκπαίδευσης αποτελεί κάθε τουριστική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, να διαθέτει εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Αιτήσεις εγγραφής έως 28/09/2018

Πληροφορίες: κ. Αντωνοπούλου Δώρα

Τηλ. επικοινωνίας: 2752096184