Την υψηλότερη επίδοση από το 2001 έως σήμερα για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 298.171 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικά, τον Ιούνιο του 2018 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο κατά 33.620 θέσεις εργασίας, το δεύτερο υψηλότερο για μήνα Ιούνιο από το 2001 έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 283.201, ενώ οι αποχωρήσεις σε 249.581.

Πίνακας IX

Στον πίνακα IX καταγράφονται οι  Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα πέντε (5) υψηλότερα θετικά και τα πέντε (5) υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων μηνός Ιουνίου 2018.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ         Ε3

(Αναγγελίες Πρόσληψης)

         Ε5 

(Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)

       Ε6

(Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου  Χρόνου)

     Ε7

  (Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου   Χρόνου)

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

   Ε5+Ε6+Ε7

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  

       Ε3 –       (Ε5+Ε6+Ε7)

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 93.008 36.365 7.185 19.642 63.192 29.816
Καταλύματα 41.963 7.667 1.476 8.501 17.644 24.319
Λιανικό εμπόριο 20.181 7.793 3.237 2.033 13.063 7.118
Βιομηχανία Τροφίμων 12.164 3.132 1.268 2.979 7.379 4.785
Χονδρικό εμπόριο 11.581 4.693 2.481 2.045 9.219 2.362
           
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 1.710 377 804 618 1.799 -89
Δραστηριότητες οργανώσεων 2.359 489 345 1.728 2.562 -203
Δραστηριότητες απασχόλησης 3.103 965 155 2.261 3.381 -278
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 981 253 234 1.024 1.511 -530
Εκπαίδευση 11.789 1.945 7.516 50.746 60.207 -48.418

 

Πίνακας Χ

Στον πίνακα Χ καταγράφονται τα δέκα επαγγέλματα, ανά Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ), με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων, για το μήνα Ιούνιο του έτους 2018.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      Ε3

(Αναγγελίες Πρόσληψης)

       Ε5 

(Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)

      Ε6

(Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου  Χρόνου)

     Ε7

  (Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου   Χρόνου)

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

   Ε5+Ε6+Ε7

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  

       Ε3 –       (Ε5+Ε6+Ε7)

Σερβιτόροι, Τραπεζοκόμοι  και Μπάρμαν 57.187 18.516 3.105 13.093 34.714 22.473
Μάγειροι και ψήστες ξενοδοχείων και εστιατορίων 22.665 8.367 1.837 3.991 14.195 8.470
Πωλητές 19.962 7.358 2.964 2.526 12.848 7.114
Λαντζέρηδες 12.201 3.894 882 2.473 7.249 4.952
Ανειδίκευτοι εργάτες 14.171 4.800 2.242 2.672 9.714 4.457
Καμαριέρες σε ξενοδοχεία 6.663 1.389 237 1.090 2.716 3.947
Καθαριστές και καθαρίστριες 10.274 2.587 1.103 2.763 6.453 3.821
Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών, ρεσεψιονίστ  και γκρουμ 7.601 1.885 491 1.486 3.862 3.739
Συσκευαστές, κονσερβοποιοί φρούτων και λαχανικών, σταφίδας, κλπ,  με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές 5.070 714 336 1.372 2.422 2.648
Υπάλληλοι γραφείου 20.519 7.070 4.297 6.957 18.324 2.195

 

Πίνακας XII

Στον πίνακα XII καταγράφονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης και το ισοζύγιο, συνοπτικά ανά περιφέρεια για το μήνα Ιούνιο 2018.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

         Ε3

(Αναγγελίες Πρόσληψης)

   Ε5

 (Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)

      Ε6

(Καταγγελίες Συμβάσεων

Αορίστου Χρόνου)

     Ε7

(Λήξεις  Συμβάσεων  Ορισμένου  Χρόνου)

 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

   Ε5+Ε6+Ε7

    ΙΣΟΖΥΓΙΟ

   Ε3-(Ε5+Ε6+Ε7)

Αν. Μακεδ. & Θράκης 11.770 3.913 1.612 4.814 10.339 1.431
Αττικής 101.301 37.894 16.264 55.638 109.796 -8.495
Βορείου Αιγαίου 4.239 1.066 281 1.835 3.182 1.057
Δυτικής Ελλάδας 10.022 3.275 1.751 4.788 9.814 208
Δυτικής Μακεδονίας 3.812 1.186 799 2.063 4.048 -236
Ηπείρου 6.403 2.113 634 2.836 5.583 820
Θεσσαλίας 13.476 4.862 2.241 5.652 12.755 721
Ιονίων Νήσων 13.825 2.408 456 3.473 6.337 7.488
Κεντρικής Μακεδονίας 46.362 15.488 6.843 16.410 38.741 7.621
Κρήτης 23.178 5.783 1.662 11.132 18.577 4.601
Νοτίου Αιγαίου 26.858 5.735 1.504 5.328 12.567 14.291
Πελοποννήσου 13.534 4.076 1.766 4.504 10.346 3.188
Στερεάς Ελλάδας 8.421 2.404 1.254 3.838 7.496 925
ΣΥΝΟΛΟ 283.201 90.203 37.067 122.311 249.581 33.620