Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις για τα έτη 2015 και 2016 βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Τα αεροδρόμια στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Άκτιο, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Άραξος, Καλαμάτα, Σάμος, Σκιάθος, Καβάλα, Μυτιλήνη, Κάρπαθος, Χίος, Βόλος και Αλεξανδρούπολη.

Τα στοιχεία αφορούν σε αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό, δηλαδή περιλαμβάνουν και κατοίκους Ελλάδας που επιστρέφουν από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό. Συνεπώς, τα συνολικά στοιχεία του ΔΑΑ διαφέρουν από αυτά που δημοσιεύουμε στα μηνιαία δελτία λόγω του ότι τα στοιχεία των δελτίων περιλαμβάνουν μόνο κατοίκους εξωτερικού.
Στα περιφερειακά αεροδρόμια παρατηρούνται μικρές διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία των μηνιαίων δελτίων, λόγω της ανανέωσης των στοιχείων που κάνει η ΥΠΑ. Επιπλέον διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και ως προς τα σύνολα, καθώς αναλύονται δεδομένα περισσότερων αεροδρομίων σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονται στα μηνιαία δελτία. Τα στοιχεία της ΥΠΑ για τις αφίξεις από το εξωτερικό, αναλύονται για αεροπλάνα με χωρητικότητα >40 θέσεων.

Το σύνολο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων εκτιμάται σε 18,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +7,4% σε σχέση με το 2015. Οι αεροπορικές θέσεις για το 2016 ανήλθαν σε 23 εκ. ή +1,34 εκ επιπλέον θέσεις σε σχέση με το 2015. Η Αθήνα παρουσίασε αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις +10,5%, ενώ τα περιφερειακά αεροδρόμια παρουσίασαν αύξηση +5,8%. Το top 5 των αγορών το 2016 απαρτίζεται από τις ακόλουθες χώρες: Hν. Βασίλειο (3,3 εκ.), Γερμανία (2,9εκ.), Ιταλία (1,6 εκ.), Γαλλία (1 εκ.) και Ρωσία (819 χιλ.). Η Ολλανδία βρίσκεται πλέον στην 6η θέση (745 χιλ.). Η Πολωνία βρίσκεται στην 7η θέση (728χιλ.), ενώ την 8η θέση κατέλαβε η Κύπρος (726 χιλ.). Στην 9η θέση βρίσκεται η Ελβετία (642 χιλ.) και στη 10η η Σουηδία (568 χιλ.). Όλες οι αγορές που βρίσκονται στη πρώτη δεκάδα παρουσίασαν αύξηση. Από τις χώρες που βρίσκονται στο top 15 μείωση παρουσιάζουν μόνο 3, το Βέλγιο -40 χιλ. επιβάτες, η Αυστρία -23 χιλ. επιβάτες και η Τουρκία -89 χιλ. επιβάτες.

Το 2016 η συνολική πληρότητα υπολογίζεται σε 80,0%, ενώ το 2015 ήταν 79,1%. Από τις χώρες που εμφανίζονται στο tοp 15 τη μεγαλύτερη πληρότητα για το 2016 εμφάνισε η Σουηδία με 89,8% (89,9% το 2015). Ακολουθούν η Πολωνία με 87,1% (85,4% το 2015) και το Ην. Βασίλειο με 86,8% (85,5% το 2015). Από τις 10 πρώτες χώρες, όλες παρουσίασαν αύξηση των επιβατών των αεροπορικών θέσεων και των πληροτήτων, εκτός της Σουηδίας, που παρουσίασε, οριακή διαφοροποίηση μόνο στην πληρότητα του 2016 κατά -0,1%.

Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται οι επιβάτες, οι θέσεις και οι πληρότητες του κάθε αεροδρομίου. Η Αθήνα βρίσκεται στην 1η θέση με 6,4 εκ. επιβάτες και 8,3 εκ. θέσεις για το 2016. Ακολουθεί το Ηράκλειο με 2,8 εκ. επιβάτες και 3,5 εκ. θέσεις, ενώ στην 3η βρίσκεται η Ρόδος με 2 εκ. επιβάτες και 2,4 εκ. θέσεις. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην 4η θέση εμφανίζοντας μείωση κατά -29 χιλ. επιβάτες και –93 χιλ. θέσεις. Στην 5η θέση βρίσκεται η Κέρκυρα με 1,2 εκ. επιβάτες και αύξηση +138 χιλ. , ενώ η αύξηση των θέσεων ανήλθε σε +173 χιλ. Μεγάλη μείωση τόσο σε αριθμό επιβατών (-121 χιλ.), όσο και σε αριθμό θέσεων (-176 χιλ.) παρατηρήθηκε στο αεροδρόμιο της Κω ως αποτέλεσμα της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε αλλά νησιά που αντιμετώπισαν το αντίστοιχο πρόβλημα. Ειδικότερα, Σάμος (-30 χιλ. επιβάτες/ -33 χιλ. θέσεις), Μυτιλήνη (-44 χιλ. επιβάτες/ -60 χιλ. θέσεις) και Χίος (-4,9 χιλ. επιβάτες/ -8,5 χιλ. θέσεις). Το αεροδρόμιο της Λήμνου που το 2015 δεν είχε διεθνείς πτήσεις, το 2016 δέχτηκε 10.492 επιβάτες εμφανίζοντας πληρότητα 60,9%.

Το 2016, το αεροδρόμιο των Χανίων παρουσίασε τη μεγαλύτερη πληρότητα με 86,6% έναντι 86,9% το 2015, ακολουθεί το αεροδρόμιο της Κω με 85,3% (έναντι 82,9% το 2015) και στη τρίτη θέση βρίσκεται η Ζάκυνθος με 84,7% (84,9% το 2015). Η Χίος είναι το αεροδρόμιο με τη χαμηλότερη πληρότητα (33,3%) το 2016. Πολύ χαμηλές πληρότητες εμφάνισαν και τα αεροδρόμια της Αλεξανδρούπολης (42,9%) και του Βόλου (44,7%).

Οι μεγαλύτερες αγορές για την Αθήνα το 2016 είναι η Γερμανία (716 χιλ. επιβάτες), η Ιταλία (705 χιλ. επιβάτες), και το Hν. Βασίλειο (643 χιλ. επιβάτες). Στην 4η θέση βρίσκεται η Κύπρος (501 χιλ. επιβάτες), στην 5η η Γαλλία (490 χιλ. επιβάτες) και στην 6η θέση η Ελβετία (331 χιλ. επιβάτες). Η Τουρκία βρίσκεται στην 7η θέση με 330 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας μείωση κατά -64 χιλ. επιβάτες. Η Τουρκία εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση σε αριθμό επιβατών και θέσεων από τις χώρες που ανήκουν στο top 15. Στην 8η θέση βρίσκεται η Ισπανία (204 χιλ. επιβάτες) στην 9η η Ολλανδία (188 χιλ. επιβάτες) και στη 10η τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (181 χιλ. επιβάτες).
Το 2016, όπως προαναφέρθηκε, η συνολική πληρότητα του ΔΑΑ ανήλθε σε 76,7% έναντι 75,6% για το 2015. Από τις χώρες που εμφανίζονται στο tοp 15 τη μεγαλύτερη πληρότητα για το 2016 εμφάνισε η Kύπρος με 87,7% (81,5% το 2015), ενώ ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 87,6% (87,4% το 2015) και η Ολλανδία με 86,6% (85,2% το 2015). Από τις χώρες που εμφανίζονται στο tοp 15, τη χαμηλότερη πληρότητα για το 2016 εμφάνισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 61,7% έναντι 77,1% το 2015.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό θέσεων για το 2016 εμφάνισε η Γερμανία με +86 χιλ., ενώ σημαντική αύξηση θέσεων παρουσίασε και η Ρουμανία με +72 χιλ.

Οι μεγαλύτερες αγορές για τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι το Hν. Βασίλειο. (2,6 εκ. επιβάτες), η Γερμανία (2,1 εκ. επιβάτες), και η Ιταλία (855 χιλ. επιβάτες). Στην 4η βρίσκεται η Ρωσία (692 χιλ. επιβάτες), στην 5η η Πολωνία (606 χιλ. επιβάτες) και στην 6η θέση η Γαλλία (592 χιλ. επιβάτες). Η Ολλανδία βρίσκεται στην 7η θέση με 557 χιλ. επιβάτες και ακολουθεί στην 8η θέση Σουηδία με 514 χιλ. επιβάτες. Τέλος, στην 9η θέση βρίσκεται το Ισραήλ (362 χιλ. επιβάτες) και στη 10η η Νορβηγία (348 χιλ. επιβάτες).

Το 2016, όπως προαναφέρθηκε, η συνολική πληρότητα υπολογίζεται σε 81,8% έναντι 81,0% για το 2015. Από τις χώρες που εμφανίζονται στο tοp 15 τη μεγαλύτερη πληρότητα για το 2016 εμφάνισε η Σουηδία με 90,8% (91,4% το 2015) και ακολουθεί η Πολωνία με 88,5% (86,4% το 2015). Στην 3η θέση βρίσκονται το Ην. Βασίλειο και η Νορβηγία με 87,6% έναντι 87,0% και 87,4% αντίστοιχα το 2015. Από τις χώρες του top 15 τη μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτο αριθμό επιβατών εμφάνισε το Βέλγιο -33 χιλ., ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση το Ην. Βασίλειο +229 χιλ. επιβάτες. Τη μεγαλύτερη μείωση σε αριθμό θέσεων για το 2016 εμφάνισε επίσης, το Βέλγιο -43 χιλ., ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση το Ην. Βασίλειο +243 χιλ. θέσεις.

ΠΗΓΗ: Μελέτη του SETE Intelligence για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις για τα έτη 2015 και 2016 βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).