Σύμφωνα με το 2017 Global Hotel Reputation Benchmark Report, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση από τις 19 ξενοδοχειακές αγορές από όλο τον κόσμο, που συγκέντρωσαν τις καλύτερες κριτικές στο διαδίκτυο.

Αναλυτικότερα τις καλύτερες επιδόσεις online κριτικών με βάση κριτικές άνω των 100.000 ετησίως, έχει η Κίνα με 4,42 βαθμούς, ακολουθεί η Ελλάδα με 4,34 βαθμούς, και η Αφρική με 4,26 βαθμούς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία παρουσιάζει τις επιδόσεις ξενοδοχείων από όλο τον κόσμο βάσει κριτικών, βελτιωμένος κατά 0,7% είναι και ο μέσος όρος αξιολόγησης των ελληνικών ξενοδοχείων από επισκέπτες το 2016 σε σχέση με το 2015. Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων αυτών, τα ελληνικά ξενοδοχεία συγκεντρώνουν μέσο όρο αξιολόγησης 4,34, έναντι 4,31 βαθμών το 2015. Η αξιολόγηση των ελληνικών ξενοδοχείων βασίζεται σε 343.148 κριτικές, έναντι 325.832 κριτικών το 2015.