Τον Ιανουάριο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,4% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 84,8% και στην τρίτη η Κύπρος με 84,6%. Ακολουθούν η Κροατία στην τέταρτη θέση με 84,5% και η Ιταλία στην πέμπτη με 84,1%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 81,6% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 80,2%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 89,5% και ακολουθούν η Κύπρος με 89,0% και η Ιταλία με 88,4%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με ποσοστό 87,1% και ακολουθούν η Κροατία και η Τουρκία με 85,5% και 84,7% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται Γαλλία με 82,5%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 86,2% και στη δεύτερη η Ιταλία με 83,9%. Ακολουθούν η Ελλάδα με 83,4% και η Τουρκία με 82,1%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 80,9%. Στις δύο τελευταίες θέσεις, με χαμηλές τιμές, βρίσκονται η Κροατία 78,3% και η Γαλλία με 73,7%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με υψηλό ποσοστό 88,5%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 87,8% και στην τρίτη η Κύπρος με ποσοστό 87,3%. Η Γαλλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 86,7%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 86,0%. Ακολουθούν η Ελλάδα και η Κροατία με 85,8 και 85,6% αντίστοιχα.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό 88,2% και στη δεύτερη η Κύπρος με 86,7%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 85,7%, στην τέταρτη η Ιταλία με 85,0% και στην πέμπτη η Τουρκία με 84,7%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 80,4% και η Κροατία 80,2%.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 83,9% και ακολουθούν η Κύπρος και η Ελλάδα με 83,8% και 83,6% αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία και η Ισπανία με 80,9% αντίστοιχα. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία 78,5% και η Γαλλία με 77,9%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 83,9%. Ακολουθούν η Ελλάδα και η Ιταλία με 82,6% και 82,1% αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 81,6% και στην πέμπτη η Ισπανία με ποσοστό 80,9%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 77,7% και η Κροατία 74,7%.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 81,5% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 79,5% και ακολουθούν η Ιταλία με 77,6% και η Ελλάδα με 77,3%. Η Κροατία και η Ισπανία μοιράζονται τις τελευταίες θέσεις με 76,9%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών

Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 89,1%. Το GRΙ ήταν 86,5% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, 85,7% για τα 3 αστέρων, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 85,2%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 91,5% και ακολουθεί η κατηγορία 1-2 αστέρων με 88,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 88,5% και στην τελευταία θέση τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 88,2%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 87,5% και ακολουθεί η κατηγορία 4 αστέρων με 81,9%. Πολύ χαμηλότερα κυμάνθηκαν οι άλλες δύο κατηγόριες: ειδικότερα στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 79,9% και στην τελευταία θέση τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 79,8%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 αστέρων με υψηλό ποσοστό 87,9%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων 86,8% και στην τρίτη η κατηγορία 4 αστέρων με ποσοστό 85,1%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 84,8%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 90,2% και ακολουθεί η κατηγορία 3 αστέρων με 88,0%.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 αστέρων με 87,6% και στην τέταρτη η κατηγορία 4 αστέρων με 87,3%.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 με 86,2% και ακολουθεί η κατηγορία 5 αστέρων με 84,5%.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 3 αστέρων με 83,5% και στην τελευταία θέση η κατηγορία 4 αστέρων με 82,2%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 86,4%. Ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα οι κατηγορίες 3 και 4 αστέρων με 81,1% και 80,7% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 αστέρων με 80,0%.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 81,5%. Ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα οι κατηγορίες 1-2 και 4 αστέρων με 77,8% και 75,0% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 3 αστέρων με 72,0%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά Περιφέρεια

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 89,7%) και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη (86,2% και 86,0% αντίστοιχα), τα Δωδεκάνησα (85,6%) και το Ιόνια Νησιά (85,1%). Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την Ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται, η Ήπειρος με ποσοστό 91,4% και ακολουθούν η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 86,8%, η Αττική με 86,5%, η Κεντρική Μακεδονία με 86,2%, η Στερεά Ελλάδα 85,3% και η Πελοπόννησος με 85,2%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Θεσσαλία με 85,0%.
Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 95,4% και ακολουθούν η Αν. Μακεδονία και Θράκη 94,5%, οι Κυκλάδες 93,7%, η Πελοπόννησος με 92,7% και η Θεσσαλία με 92,5%. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες έχουν βαθμολογίες μικρότερες από 90%. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 89,9%, στην έβδομη η Στερεά Ελλάδα με 89,8% και στην όγδοη η Κεντρική Μακεδονία με 89,4%. Ακολουθούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με 89,0% και 88,8% αντίστοιχα. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττική και τα Ιόνια Νησιά με 88,1% και 87,5% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 88,8% και στη δεύτερη η Αττική με 86,3%. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 85,4%, η Κρήτη με 84,5% και το Βόρειο Αιγαίο με 84,1%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 83,4% και στην έβδομη θέση τα Δωδεκάνησα με 82,2%. Πολύ κοντά και οι Κυκλάδες με 82,0%. Στις δύο τελευταίες θέσεις με χαμηλότερες τιμές βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά και η Θεσσαλία με 80,5% και 79,4% αντίστοιχα.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται και η Ήπειρος με το εντυπωσιακό 97,7% και ακολουθούν η Θεσσαλία με 91,7%, οι Κυκλάδες 91,1% και η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 90,1%. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες έχουν βαθμολογίες μικρότερες από 90%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 88,0%, στην έκτη θέση η Στερεά Ελλάδα με 87,4% και στην έβδομη θέση η Αττική με 87,3%. Η δεκάδασυμπληρώνεται με τους ακόλουθος προορισμούς: Κεντρική Μακεδονία 85,6%, Κρήτη με 84,9% και Ιόνια Νησιά με 83,9% αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες θέσεις με χαμηλότερες τιμές βρίσκονται τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο με 83,2% και 82,8% αντίστοιχα.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με το πολύ υψηλό 96,0% και ακολουθούν η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 95,1% και οι Κυκλάδες με 92,5%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλία 90,1% και στην πέμπτη θέση το Βόρειο Αιγαίο με 88,9%. Ακολουθούν η Κρήτη με 88,5%, η Στερεά Ελλάδα με 88,3% και η Κεντρική Μακεδονία με 88,1%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττική με 87,7%, η Πελοπόννησος με 87,5%, τα Δωδεκάνησα με 86,7% και τα Ιόνια Νησιά με 85,3%.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 91,1% και ακολουθούν Αν. Μακεδονία και Θράκη με 90,5% και οι Κυκλάδες 88,3%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο 85,0%, στην πέμπτη θέση η Κεντρική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη με 84,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Θεσσαλία με 84,1% και η Πελοπόννησος με 83,5%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα Δωδεκάνησα (82,9%), η Αττική (81,0%) και τα Ιόνια Νησιά (80,1%).
Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχει η Ήπειρος με 89,8%, στη δεύτερη οι Κυκλάδες με 88,6% και στην τρίτη η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 88,4%. Aκολουθούν η Στερεά Ελλάδα με 85,3%, η Θεσσαλία με 84,2% και η Πελοπόννησος με 83,9%. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 83,5%, στην όγδοη το Βόρειο Αιγαίο με 83,2%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Κρήτη 82,7% και τα Δωδεκάνησα με 81,5%. Χαμηλές τιμές στην κατηγορία δωμάτιου κατέγραψαν τα Ιόνια Νησιά με 79,7% και η Αττική με 79,2%.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 86,3% και στη δεύτερη οι Κυκλάδες με 84,8%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα και κάτω από 80%. Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 78,2% και ακολουθεί η Κρήτη με 77,8%. Η πεντάδα συμπληρώνεται με τα Δωδεκάνησα (76,4%). Ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά και η Αττική 76,1% αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο (73,6%) και η Θεσσαλία (71,2%).

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Αθήνας – Θεσσαλονίκης και ανταγωνιστικών πόλεων

Η Αθήνα υπερτερεί έναντι όλων των ανταγωνιστικών προορισμών.
Ειδικότερα:
Αθήνα (86,9%), Βαρκελώνη (85,5%), Ρώμη (82,8%) και Κωνσταντινούπολη (82,4%).
Η Θεσσαλονίκη με 83,4% υπερτερεί έναντι της Μπολόνια (83,3%), του Ιζμίρ (81,1%) και της Μασσαλίας (80,2%).

Στο κριτήριο της καθαριότητας, στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Τουρκίας: η Κωνσταντινούπολη (89,5%) και το Ιζμίρ (88,7%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αθήνα με 88,5% και ακολουθούν η Βαρκελώνη με 87,8%, η Ρώμη και η Θεσσαλονίκη με 87,7% αντίστοιχα.
Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μπολόνια με 86,6% και η Μασσαλία με 82,5%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με το εντυπωσιακό 92,5% ακολουθούμενη από την Αθήνα με 87,4%.
Οι ανταγωνιστικοί προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα από τους ελληνικούς. Χαρακτηριστικά: Ιζμίρ (85,3%), Κωνσταντινούπολη (85,1%), Μπολόνια (82,2%) και Βαρκελώνη (78,5%). Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ρώμη (77,5%) και η Μασσαλία (73,7%).
Στο κριτήριο της τοποθεσίας, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με υψηλό ποσοστό 92,6%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Βαρκελώνη με 90,1% και στην τρίτη το Ιζμίρ με 88,2%. Ακολουθούν η Αθήνα 87,2% η Θεσσαλονίκη 87,1% και η Ρώμη 86,9%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται και η Μπολόνια με 86,8% και η Μασσαλία με 86,7%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης, στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Τουρκίας: η Κωνσταντινούπολη (88,5%) και το Ιζμίρ (87,0%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αθήνα με 86,7% και ακολουθεί η Βαρκελώνη με 85,6%. Ακολουθούν η Ρώμη 84,7% και η Θεσσαλονίκη με 84,1%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μπολόνια και η Μασσαλία με 82,2% και 80,4% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής βρίσκονται και πάλι στις δύο πρώτες θέσεις οι προορισμοί της Τουρκίας: η Κωνσταντινούπολη (88,1%) και το Ιζμίρ (87,8%). Ακολουθούν η Ρώμη με 81,9%, η Βαρκελώνη με 81,5% και η Αθήνα με 81,0%. Χαμηλότερα κυμάνθηκαν η Μπολόνια με 80,4% και η Θεσσαλονίκη με 80,2% ενώ στη τελευταία θέση με 77,9% βρίσκεται η Μασσαλία.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 87,3%. Χαμηλότερα κυμάνθηκαν οι υπόλοιποι προορισμοί, με τη Βαρκελώνη 81,5%, το Ιζμίρ 81,3% και τη Ρώμη 80,9%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κατέγραψαν τιμές μικρότερες του 80%: Μπολόνια με 79,8%, Θεσσαλονίκη 79,7%, Αθήνα 78,5% ενώ στη τελευταία θέση με 77,1% βρίσκεται η Μασσαλία.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με το εντυπωσιακό 97,3%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα. Χαρακτηριστικά: Βαρκελώνη 77,7%, Αθήνα 75,7% και Ιζμίρ 74,7%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Μυκόνου-Σαντορίνης και ανταγωνιστικών «premium» προορισμών

Η Σαντορίνη κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης (89,2%) έναντι όλων των ανταγωνιστικών προορισμών.

Χαρακτηριστικά: Μύκονος (87,5%), Σαρδηνία (85,2%), Σαιντ Τροπέ (84,8%) και Ίμπιζα (83,5%).

Στο κριτήριο της καθαριότητας στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Ελλάδας: η Μύκονος (94,2%) και η Σαντορίνη (91,1%).
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σαρδηνία με 88,4% και ακολουθούν η Ίμπιζα με 86,1% και το Σαίντ Τρόπε με 85,6%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 92,6% και στη δεύτερη θέση το Σαιν Τροπέ με 90,7%. Ακολουθούν η Σαρδηνία με 83,2% και πολύ χαμηλότερα η Ίμπιζα με 79,6%. Στην τελευταία θέση με πολύ χαμηλή τιμή στο δείκτη φαγητού-ποτού βρίσκεται η Σαντορίνη με μόλις 78,3%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται το Σαιν Τροπέ με 90,9% και ακολουθούν οι ελληνικοί προορισμοί: η Σαντορίνη (90,5%)
και η Μύκονος (90,4%). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 86,5% και η Σαρδηνία με 85,1%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (92,6%) και η Μύκονος (90,1%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιν Τροπέ με 87,4% και ακολουθούν η Σαρδηνία με 86,0% και η Ίμπιζα με 84,9%.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (87,5%) και η Μύκονος (87,2%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιν Τροπέ με 79,5% και ακολουθούν η Ίμπιζα με 79,9% και η Σαρδηνία με 79,9%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη (88,0%) και στη δεύτερη η Μύκονος (87,6%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιν Τροπέ με 82,5% και ακολουθούν η Ίμπιζα με 80,6% και η Σαρδηνία με 80,3%.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη (84,8%). Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα. Ειδικότερα: Ίμπιζα 76,3% και η Σαρδηνία με 74,7%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα»

Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία με γενικό δείκτη ικανοποίησης 89,7% και ακολουθεί η Κρήτη (86,0%), η Χαλκιδική (85,9%), τα Δωδεκάνησα (85,6%) και το Ιόνιο (85,1%). Από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς την υψηλότερη θέση κατέχει η Μαρμπέγια με 86,2% και ακολουθούν η Μαγιόρκα και η Ίστρια με 84,5% αντίστοιχα. Ο γενικός δείκτη ικανοποίησης για το Ρίμινι καταγράφηκε στο 81,6%, για την Αττάλεια στο 81,2% και για το Μπόντρουμ στο 80,4%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες 93,7% και ακολουθούν το Ρίμινι 90,5% και η Μαρμπέγια 89,7%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 89,3% και στην πέμπτη η Κρήτη 89,0%. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 88,8% και τα Ιόνια Νησιά με 87,5%. Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Μαγιόρκα με 86,4% και στην ένατη η Ίστρια με 85,5%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττάλεια και το Μπόντρουμ με 81,4% και 80,5% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 84,7% και στη δεύτερη η Κρήτη με 84,5%. Ακολουθούν η Αττάλεια με 83,3% και η Μαγιόρκα με 82,5%. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 82,2%, στην έκτη οι Κυκλάδες με 82,0% και στην έβδομη τα Ιόνια Νησιά με 80,5%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με το Ρίμινι, την Ίστρια και το Μπόντρουμ (με 80,2%, 78,3% και 77,8% αντίστοιχα). Στο τέλος βρίσκεται η Μαρμπέγια με μόλις 76,6%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 91,1%. Ακολουθούν Ρίμινι και Αττάλεια με 88,4% και 87,7% αντίστοιχα.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μαρμπέγια με 87,2%, στην πέμπτη η Μαγιόρκα με 86,4%, και στην έκτη η Ίστρια με 85,6%. Η Κρήτη βρίσκεται στην έβδομη θέση με 84,9% και η δεκάδα συμπληρώνεται με τους ακόλουθους προορισμούς: τη Χαλκιδική, τα Ιόνια Νησιά και τα Δωδεκάνησα με (84,5%, 83,9% και 83,2% αντίστοιχα). Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Μπόντρουμ με 82,5%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 92,5%. Ακολουθούν η Κρήτη με 88,5%, η Χαλκιδική με 88,4%, η Μαρμπέγια με 87,2% και τα Δωδεκάνησα με 86,7%. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 85,9%, στην έβδομη η Μαγιόρκα με 85,8% και στην όγδοη θέση τα Ιόνια Νησιά με 85,3%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττάλεια, η Ίστρια και το Μπόντρουμ (με 83,2%, 80,2% και 78,9% αντίστοιχα).
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 88,3% και ακολουθεί το Ρίμινι με 88,0%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 86,5%, στην τέταρτη η Κρήτη με 84,2% και στην πέμπτη θέση τα Δωδεκάνησα με 82,9%. Ακολουθεί η Αττάλεια με 82,8%, η Μαγιόρκα με 81,0% και η Μαρμπέγια με 80,5%. Στην ένατη θέση βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά με 80,1% και ακολουθούν στις τελευταίες θέσεις και πολύ χαμηλότερα η Ίστρια (78,5%) και το Μπόντρουμ (75,6%).
Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχουν οι Κυκλάδες με 88,6%. Aκολουθούν η Χαλκιδική με 83,8%, η Μαρμπέγια με 83,6% και η πεντάδα συμπληρώνεται με την Κρήτη (82,7%) και το Ρίμινι (82,5%). Στην έκτη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα 81,5%, στην έβδομη η Μαγιόρκα με 79,9% και στην όγδοη τα Ιόνια Νησιά με 79,7%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Αττάλεια 79,3% και το Μπόντρουμ 77,8%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίστρια με 74,7%.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 84,8% και ακολουθούν οι προορισμοί της Τουρκίας: Αττάλεια και Μπόντρουμ με 82,3% και 80,5% αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα από το 80%. Στη τέταρτη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 77,8% και ακολουθούν η Μαγιόρκα με 77,2% και η Χαλκιδική με 77,0%. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Ίστρια με 76,9% και στην όγδοη τα Δωδεκάνησα (76,4%). Ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 76,1% και η Μαρμπέγια με 75,2%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται τι Ρίμινι με 73,3%.

πηγή: www.insete.gr