Για τις αρνητικές επιπτώσεις της εφαρμογής του φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία μίλησε ο Πρόεδρος του ΞΕΕ, κ. Γιώργος Τσακίρης, στην παρουσίαση της μελέτης  «Διερεύνηση των επιπτώσεων του φόρου διαμονής στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα».

Τα κύρια συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο κ. Τσακίρης για το τέλος διανυκτέρευσης είναι τα εξής:

Πρώτον:
Ο φόρος δημιουργεί μείωση της ζήτησης και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Είτε άμεσα, εάν μετακυληθεί που σημαίνει ότι αυξάνεται η  τιμή του. Είτε έμμεσα, εάν απορροφηθεί από τα ξενοδοχεία, που σημαίνει ότι αυτομάτως θα μειωθούν τα έσοδα και κατά συνέπεια τα οικονομικά αποτελέσματα τους, γεγονός που θα μειώσει τις επενδύσεις και θα επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Γι’ αυτό και λέμε ότι το μέτρο εφαρμοζόμενο θα αποβεί καταστροφικό για την τουριστική ανταγωνιστικότητα μας.

Δεύτερον:
Είτε τα ξενοδοχεία μετακυλήσουν τον φόρο στον καταναλωτή,  είτε, παρά  την δυσχερή θέση στην οποία ευρίσκονται και με εξαντλημένη, όπως έδειξε η προηγούμενη μελέτη μας, την φοροδοτική τους δυνατότητα, απορροφήσουν τελικώς τον φόρο, οι απώλειες για την ελληνική οικονομία θα ξεπεράσουν τα 340 εκατομμύρια ευρώ.

Εξ ου και αποκαλούμε αυτό το μέτρο εξαιρετικά υφεσιακό που πλήττει κυρίως τα μικρά ξενοδοχεία και αυτά των χαμηλότερων κατηγοριών που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ξενοδοχείων. Συγχρόνως με την συρρίκνωση της ξενοδοχειακής  αγοράς που θα προκαλέσει,  θα χαθούν 6200 θέσεις εργασίας.

Συμπερασματικά, τα προσδοκώμενα έσοδα από το φόρο υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις σοβαρότατες  παράπλευρες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει συνολικά στην εθνική οικονομία .

Στην κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας μετά από 8 χρόνια κρίσης απαιτούνται ορθολογικές λύσεις. Οι όποιες λύσεις, φόροι και μέτρα αποφασίζεται να θεσμοθετηθούν, επιβάλλεται να συνοδεύονται και από μελέτες των συνολικών επιπτώσεων τους στην οικονομία και την κοινωνία.

Διαπιστώνοντας από τη μελέτη  ότι ο φόρος διαμονής είναι ένα μέτρο υφεσιακό που πλήττει την ανταγωνιστικότητα μας, θέλω να εισηγηθώ στην κυβέρνηση για μια ακόμη φορά την απόσυρση του.