Η δυναμική του τουρισμού που άρχισε το 2013, συνεχίστηκε και το 2014, τόσο για το σύνολο της χώρας, όσο και για τις επιμέρους περιφέρειες που εξετάζονται στην έρευνα. Έτσι, η πληρότητα των ξενοδοχείων το Μάιο του 2014 αυξήθηκε κατά 9,5% σε σχέση με το 2013 και τον Αύγουστο κατά 6,6%.

Το αυξημένο τουριστικό ρεύμα των τουριστών από το εξωτερικό υπερκάλυψε τη συνεχιζόμενη καθίζηση του εσωτερικού τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον εγχώριο τουρισμό που αφορούν στο 2013, τα ταξίδια για διακοπές των Ελλήνων στο εσωτερικό της χώρας μειώθηκαν κατά 9,5% το 2013 σε σχέση με το 2012. Την ίδια περίοδο τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 11%.

Το 2014 ήταν η χρονιά που σηματοδότησε την ανάκαμψη του τουρισμού της Αττικής, καθώς τόσο το Μάιο όσο και τον Αύγουστο του 2014 τα ξενοδοχεία της περιοχής αύξησαν τις πληρότητές τους κατά 35,1% και 26,4% αντίστοιχα. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι χαμηλές τιμές που πρόσφεραν στους πελάτες τους, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στο μειωμένο έσοδο ανά δωμάτιο το 2013, όσο και στη μείωση των τιμών το Μάιο και τον Αύγουστο του 2014 (όπως θα δούμε παρακάτω).

Μέση Πληρότητα στα Ξενοδοχεία (%)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ%
2012 2013 2014 13/12 14/13 2012 2013 2014 13/12 14/13
Αττική 54,32 57,51 77,72 5,89 35,13 54,40 58,24 73,63 7,07 26,43
Κεντρική Ελλάδα

(χωρίς Αττική)

25,82 33,79 29,32 30,89 -13,21 59,35 68,26 59,95 15,01 -12,17
Ήπειρος – Θεσσαλία 29,39 35,77 35,91 21,72 0,39 58,31 60,26 63,55 3,35 5,45
Μακεδονία – Θράκη 44,89 44,07 47,39 -1,84 7,53 69,41 68,96 73,64 -0,64 6,78
Πελοπόννησος 29,25 35,73 35,69 22,15 -0,11 72,98 73,94 83,23 1,31 12,56
Νησιά Βορ. Αιγαίου 30,75 33,94 43,64 10,38 28,56 70,23 76,49 86,37 8,91 12,91
Κρήτη 51,54 64,77 66,91 25,67 3,30 88,92 94,68 94,94 6,48 0,27
Νησιά Νοτ. Αιγαίου 46,31 52,09 55,86 12,48 7,22 86,93 90,44 94,86 4,04 4,89
Νησιά Ιονίου 48,29 49,23 52,28 1,94 6,20 90,91 94,48 95,10 3,93 0,65
Σύνολο Χώρας 45,29 50,87 55,68 12,32 9,45 77,86 81,49 86,85 4,67 6,58
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

Πληρότητες ελληνικών ξενοδοχείων

Από όλες τις προηγούμενες έρευνες, γνωρίζουμε ότι το μέγεθος της ξενοδοχειακής μονάδας σχετίζεται θετικά με τη μέση πληρότητα που επιτυγχάνεται. Τα μεσαίου και μικρού μεγέθους ξενοδοχεία βελτίωσαν σημαντικά τις πληρότητές τους και σε μικρότερο βαθμό τα οικογενειακά και μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία. Το Μάιο, η πληρότητα στα μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 16% και τον Αύγουστο κατά 10% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2013. Τις μικρότερες αυξήσεις στις πληρότητές τους κατέγραψαν τα μεγάλα ξενοδοχεία.

Μέση Πληρότητα στα Ξενοδοχεία (%)
ΜΕΓΕΘΟΣ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ%
2012 2013 2014 13/12 14/13 2012 2013 2014 13/12 14/13
Οικογενειακό

(1-20 δωμάτια)

24,76 31,20 33,80 26,05 8,33 67,40 73,29 77,63 8,73 5,93
Μικρό

(21-50 δωμάτια)

34,26 37,33 41,26 8,96 10,55 73,51 76,09 81,63 3,51 7,28
Μεσαίο

(51-100 δωμάτια)

41,04 45,63 52,81 11,18 15,74 73,24 75,31 82,91 2,83 10,09
Μεγάλο

(> 101 δωμάτια)

53,47 61,48 63,45 14,98 3,21 82,40 87,49 90,89 6,19 3,88
Σύνολο ξεν/χείων 45,29 50,87 55,68 12,32 9,45 77,86 81,49 86,85 4,67 6,58
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

 

Πίνακας 5.6

Μέση Πληρότητα στα Ξενοδοχεία (%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ%
2012 2013 2014 13/12 14/13 2012 2013 2014 13/12 14/13
5* 55,83 66,71 64,71 19,48 -3,00 81,72 86,63 88,56 6,01 2,23
4* 52,04 56,83 63,09 9,21 11,02 82,76 85,01 92,35 2,73 8,63
3* 38,98 46,22 49,22 18,57 6,48 72,83 78,69 82,38 8,05 4,69
2* 32,43 35,19 40,17 8,52 14,15 72,34 75,18 80,95 3,92 7,67
1* 25,64 27,01 31,04 5,35 14,90 72,27 78,12 83,08 8,10 6,35
Σύνολο ξεν/χείων 45,29 50,87 55,68 12,32 9,45 77,86 81,49 86,85 4,67 6,58
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

Συνολικά, οι επιδόσεις των ξενοδοχείων, ως προς την πληρότητα που πέτυχαν, είναι βελτιωμένες σε σχέση με το 2013. Πάνω από το 96% των μονάδων πέτυχαν πληρότητες μέχρι 90% το Μάιο του 2014. Τον Αύγουστο του 2014, σχεδόν το 50% των μονάδων πέτυχαν πληρότητες υψηλότερες από 91-100%.

 

Κατανομή Μέσης Πληρότητας που Πέτυχαν τα Ελληνικά Ξενοδοχεία το 2014
Εύρος Πληρότητας Μάιος 2014 Αύγουστος 2014
% Ξενοδοχείων Αθροιστική κατανομή (%) % Ξενοδοχείων Αθροιστική κατανομή (%)
Μέση πληρότητα <20% 30,2 30,2 3,6 3,6
Μέση πληρότητα 21-40% 18,9 49,1 6,0 9,7
Μέση πληρότητα 41-60% 19,6 68,7 8,4 18,1
Μέση πληρότητα 61-70% 9,6 78,4 6,0 24,1
Μέση πληρότητα 71-80% 9,6 88,0 9,7 33,8
Μέση πληρότητα 81-90% 8,1 96,1 18,5 52,3
Μέση πληρότητα 91-100% 3,9 100,0 47,7 100,0
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

 


Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.