Με βάση την ανακοίνωση της TUI, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, ξεκινάει η παύση της αποπληρωμής των οφειλών της προς τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων της χώρας μας. Μία τέτοια εξέλιξη έρχεται να αποτελειώσει τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις που ήδη ασφυκτιούν.

Στην ανακοίνωση του Ομίλου, γίνεται λόγος για μερική αποπληρωμή μέχρι και 25% των οφειλών ως το τέλος του 2020, ενώ η υπόλοιπη διαδικασία αποπληρωμής θα εκκινήσει από την άνοιξη του 2021. Από αυτό το 25% θα αποπληρωθούν ποσά μόνο μέχρι 30.000 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτερες πληρωμές θα μείνουν εκκρεμείς.