Με δεδομένη την εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού και την καθοριστική σημασία που έχουν οι οικονομικές συνθήκες στις χώρες προέλευσης για την ταξιδιωτική συμπεριφορά των εισερχόμενων τουριστών, το 4ο τεύχος της περιοδικής μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις και Προοπτικές» εστιάζει στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και στο οικονομικό περιβάλλον των αγορών του ελληνικού τουρισμού – αλλά και πολλών εξαγωγικών επιχειρήσεων:

  • Σύμφωνα με την ΕΕ και το ΔΝΤ, το Παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7% (έναντι 3,6% το 2017), των ΗΠΑ κατά 2,5% (2,3%), της ΕΕ-28 κατά 2,1% (2,3%) και της Κίνας κατά 6,5% (6,8%).
  • Θετική προοπτική εμφανίζουν και οι κυριότερες Ευρωπαϊκές αγορές μας με θετική μεταβολή του ΑΕΠ για το 2018: Γερμανία +2,1%, Γαλλία +1,7%, Ιταλία +1,5%, Βρετανία +1,3%. Σημαντική θετική μεταβολή του ΑΕΠ αναμένεται να έχουν και οι γειτονικές Βουλγαρία με +3,8% και Τουρκία με +4,0% που αποτελούν πολύ σημαντικές αγορές για τις βόρειες Περιφέρειες της χώρας.
  • Παράλληλα, οι επιχειρηματικές και καταναλωτικές προσδοκίες έχουν βελτιωθεί λόγω του διαφαινόμενου σημαντικού περιορισμού των κινδύνων κάποιας κρίσης στην επόμενη 5ετία.
  • Παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ χωρών με μεγάλα πλεονάσματα από την μια πλευρά και μεγάλα ελλείμματα από την άλλη, καθώς και εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Δείτε εδώ το πλήρες τεύχος