Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά Εργασίας της γαστρονομίας και του τουρισμού αναδύθηκαν ύστερα από την έρευνα που διεξήγαγε το Career Office του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, με αφορμή την ανακοίνωση των πολυαναμενόμενων βάσεων.

ειδικότητες

Στο τελευταίο Special Report που δημοσίευσε ο ΣΕΒ, αναφέρεται ότι 1 στις 3 επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, ενώ στο 35,6% των επιχειρήσεων υπάρχουν κενές θέσεις λόγω τις αναντιστοιχίας μεταξύ των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η έλλειψη κατάλληλων οριζόντιων δεξιοτήτων, εργασιακής εμπειρίας και τυπικών προσόντων συγκαταλέγονται τους σημαντικότερους λόγους που δυσχεραίνουν την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Career Office του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, από το 2015 με την εφαρμογή του ν. 4186, ο οποίος θεσμοθέτησε την πρακτική άσκηση ως απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης όλων των σπουδαστών ΙΕΚ, άρχισε να δημιουργείται στην αγορά εργασίας μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για σπουδαστές ΙΕΚ. Επιπλέον, από το 2018 παρατηρείται μια σταθερή και αξιοσημείωτη αύξηση στη ζήτηση αποφοίτων ΙΕΚ από την αγορά εργασίας για πλήρη απασχόληση.

Ο κλάδος του Τουρισμού & της Γαστρονομίας συνεχίζει να «ηγείται» των θέσεων εργασίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Η διαρκής αύξηση του εγχώριου τουρισμού καθιστά τις ειδικότητες Ξενοδοχειακών και Μαγειρικής από τις πιο περιζήτητες και με την πιο άμεση επαγγελματική, πριν ακόμη την ολοκλήρωση των σπουδών τους!

Σημαντικά αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό αναμένεται τα επόμενα χρόνια στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Οι νέες δομές σε λιμάνια & μαρίνες και τα ενθαρρυντικά στοιχεία αύξησης της κρουαζιέρας στην Μεσόγειο δημιούργησαν μια νέα αναδυόμενη αγορά με εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης για τους αποφοίτους της ειδικότητας Στέλεχος Κρουαζιερόπλοιου.

Σταθερά αυξανόμενη ζήτηση έχουν και οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων Marketing, για απασχόληση στα διοικητικά τμήματα και στα τμήματα πωλήσεων εμπορικών επιχειρήσεων. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και του διαδικτύου δημιούργησε αυξημένη ζήτηση αποφοίτων των παραπάνω ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο Digital Marketing.