Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 9,0 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 6,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +35,7%/+2,4 εκατ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 413 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +243 χιλ./+143% και τον Φεβρουάριο 313 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +138 χιλ./+79,1%. Η αύξηση συνεχίστηκε και τον Μάρτιο με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά +59,2%/+141 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 379 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +245 χιλ./ +76,6%. Τον Μάιο καταγράφηκε μείωση κατά –1,7%/-10 χιλ. ενώ οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 559 χιλιάδες. Αύξηση καταγράφηκε τον Ιούνιο κατά +44,4%/+402 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις.

Τον Ιούλιο η αύξηση συνεχίστηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό +468 χιλ./+30,8% καθώς σημειωθήκαν 2,0 εκατ. οδικές αφίξεις. Παρόμοια εικόνα και τον Αύγουστο με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +404 χιλ./+22,7%. Αύξηση καταγράφηκε και τον Σεπτέμβριο κατά +34,7%/+331 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί κατέγραψαν αύξηση σε σύγκριση με το 2022. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίες διαφορές κατά +1,1 εκατ./+83,3% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια. Στον σταθμό των Ευζώνων οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,1 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +144 χιλ./+7,6%. Ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων που σημείωσε αύξηση κατά +271 χιλ./+56,4% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 751 χιλιάδες. Έπονται οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και του Ορμένιου με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 580 χιλ. και 572 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +70 χιλ./+13,8% και +158 χιλ./+38,2%.

Οι οδικές αφίξεις στον σταθμός της Νυμφαίας ανήλθαν σε 508 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +68 χιλ./+15,4% και ακολούθησε ο σταθμός της Κακαβιάς με 483 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +50 χιλ./+11,6%.Στον σταθμό της Νίκης οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 378 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +152 χιλ./+67,3% και στην Εξοχή η αύξηση ανήλθε σε +106 χιλ./+56,2% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 294 χιλιάδες. Στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε η χαμηλότερη αύξηση με +8,4%/+22 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 278 χιλ. οδικές αφίξεις. Τέλος, στο σταθμό της Σαγιάδας οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 269 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +65 χιλ./+31,7%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +1,5 εκατ./+60,6% ενώ καταγράφηκαν 4,0 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκία όπου καταγράφεται αύξηση κατά +346 χιλ./+60,3% με 919 χιλ. οδικές αφίξεις. Η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε +318 χιλ./+13,3% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν 2,7 εκατ. ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε +188 χιλ./+16,1% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,4 εκατομμύρια.