Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 9,9 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 7,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +31,6%/+2,4 εκατ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 413 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +243 χιλ./+143% και τον Φεβρουάριο 313 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +138 χιλ./+79,1%. Η αύξηση συνεχίστηκε και τον Μάρτιο με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά +59,2%/+141 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 379 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +245 χιλ./ +76,6%. Τον Μάιο καταγράφηκε μείωση κατά –1,7%/-10 χιλ. ενώ οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 559 χιλιάδες. Αύξηση καταγράφηκε τον Ιούνιο κατά +44,4%/+402 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις. Τον Ιούλιο η αύξηση συνεχίστηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό +468 χιλ./+30,8% καθώς σημειωθήκαν 2,0 εκατ. οδικές αφίξεις. Παρόμοια εικόνα και τον Αύγουστο με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +404 χιλ./+22,7%. Αύξηση καταγράφηκε και τον Σεπτέμβριο κατά +34,7%/+331 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις.

Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 544 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +11 χιλ./ +2,0%. Τέλος, τον Νοέμβριο καταγράφηκαν 414 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +17 χιλ./+4,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί κατέγραψαν αύξηση σε σύγκριση με το 2022. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές κατά +1,1 εκατ./+76,9% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,6 εκατομμύρια.

Στον σταθμό των Ευζώνων οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +150 χιλ./+7,2%. Ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων που σημείωσε αύξηση κατά +281 χιλ./+45,6% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 896 χιλιάδες. Έπονται οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και του Ορμένιου με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 689 χιλ. και 627 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +66 χιλ./+10,6% και +158 χιλ./+33,8%.

Aκολούθησαν ο σταθμός της Κακαβιάς με 570 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +49 χιλ./+9,3% και ο σταθμός της Νυμφαίας με 528 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +63 χιλ./+13,5%. Στον σταθμό της Νίκης οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 441 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +162 χιλ./+58,1% και στην Εξοχή η αύξηση ανήλθε σε +117 χιλ./+54,3% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 332 χιλιάδες. Στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε αύξηση με +8,2%/+23 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 301 χιλ. οδικές αφίξεις. Στο σταθμό της Σαγιάδας οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 311χιλ. καταγράφοντας αύξηση +77 χιλ./+32,6%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +87 χιλ./+79,9% καταγράφηκε στο σταθμό των Καστανιών όπου σημειώθηκαν 197 χιλ. οδικές αφίξεις. Αντίθετα, η χαμηλότερη ποσοστιαία αύξηση κατά +4 χιλ./+3,0% καταγράφηκε στο σταθμό του Κυπρίνου όπου σημειώθηκαν 129 χιλ. οδικές αφίξεις. Τέλος, στους μεθοριακούς σταθμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και της Μέρτζανης σημειώθηκαν 87 χιλ. και 26 χιλ. οδικές αφίξεις ενώ καταγράφηκε αύξηση +25 χιλ./+40,4% και +4 χιλ./+17,9% αντίστοιχα.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση τόσο σε απόλυτες διαφορές όσο και σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +1,5 εκατ./+53,3% ενώ καταγράφηκαν 4,3 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκία όπου καταγράφεται αύξηση κατά +368 χιλ./+50,8% με 1,1 εκατ. οδικές αφίξεις. Η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε +335 χιλ./+12,7% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν 3,0 εκατ. ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε +195 χιλ./+14,0% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,6 εκατομμύρια.

Πηγή: INSETE Intelligence – Στατιστικό Δελτίο- Δεκέμβριος 2023