Οι ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών

Τον μήνα Φεβρουάριο, η μέση τιμή των ξενοδοχείων της Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 90 ευρώ, παραμένοντας απόλυτα σταθερή συγκριτικά με τον Ιανουάριο, αλλά έχοντας μια αύξηση 14 τοις εκατό σε ετήσια βάση. Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις τιμές των ξενοδοχείων σε επιμέρους ελληνικούς προορισμούς, πέρα από τις μεταβολές της Αθήνας, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες και αυτές του Ναυπλίου, οι ξενοδοχειακές τιμές του οποίου είναι κατά 10,5 τοις εκατό χαμηλότερες συγκριτικά με τον Ιανουάριο και 16 τοις εκατό συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σημαντική, επίσης είναι και η διαφορά στις τιμές των ξενοδοχείων των Ιωαννίνων, τα οποία παρότι είναι κατά 2,4 τοις εκατό οικονομικότερα σε μηνιαία βάση, εμφανίζονται κατά 23,9 τοις εκατό ακριβότερα συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αντίστοιχες μεταβολές έχουν και τα ξενοδοχεία του Καρπενησίου, με μειωτική μηνιαία μεταβολή κατά 5,1 τοις εκατό και αυξητική ετήσια κατά 21 τοις εκατό. Τέλος, ενδιαφέρουσες αλλαγές είχαν και οι ξενοδοχειακές τιμές της Αράχωβας, οι οποίες έχουν αξιοσημείωτες μειώσεις τόσο σε μηνιαία, όσο και σε ετήσια βάση.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κυριότερες μεταβολές στις μέσες ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών για τον μήνα Ιανουάριο:

GR_table_prices

Η πορεία των ξενοδοχειακών τιμών σε ευρωπαϊκές πόλεις

Μετά από ανάλυση των ξενοδοχειακών τιμών μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων, παρουσιάζονται σημαντικές μεταβολές, τόσο αυξητικές, όσο και μειωτικές, οι οποίες όμως στο σύνολό τους διατηρούν τα επίπεδα των τιμών σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα,  οι τιμές των ξενοδοχείων τηςΕυρώπης είναι συνολικά υψηλότερες κατά περίπου 1,6 τοις εκατό συγκριτικά με τον Ιανουάριο. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,2 τοις εκατό.

Σε μηνιαία βάση, οι πιο αξιοσημείωτες μεταβολές εμφανίζονται σε ισπανικές και ιταλικές πόλεις. Η πιο μεγάλη αύξηση για τον τρέχοντα μήνα παρουσιάστηκε στα ξενοδοχεία της Βαρκελώνης, τα οποία αύξησαν τις τιμές τους κατά 25,8 τοις εκατό. Αρκετά μεγάλη μεταβολή προς τα πάνω είχαν τα ξενοδοχεία της Βαλένθια, τα οποία για τον Φεβρουάριο είναι ακριβότερα κατά 20,8 τοις εκατό. Σημαντική διαφορά είχαν και τα ξενοδοχεία της Φλωρεντίας, τα οποία ήταν κατά 17,2 τοις εκατό οικονομικότερα. Πέραν αυτών, σημαντικές μειώσεις είχαν τόσο η Πράγα, όσο και η Βουδαπέστη, με τιμές χαμηλότερες κατά 12,9 και 10 τοις εκατό αντίστοιχα.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές παρουσιάζουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσες μεταβολές. Η Βαρκελώνη αύξησε τις τιμές των ξενοδοχείων της κατά 27,1 τοις εκατό συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχη πορεία είχαν και οι τιμές στο Πόρτο, στη Μαδρίτη και στο Άμστερνταμ, με αυξήσεις της τάξεως του 18,6, 13,3 και 12,6 τοις εκατό, αντίστοιχα. Σημαντικές μειώσεις, ωστόσο, παρουσιάζονται σε πληθώρα χωρών. Η μεγαλύτερη μείωση συναντάται στην Κωνσταντινούπολη, της οποίας οι τιμές είναι κατά 19,1 τοις εκατό χαμηλότερες. Αντίστοιχη μείωση έχουν και οι τιμές στη Βαλένθια, κατά 12,7 τοις εκατό, ενώ η Βενετία διαθέτει ξενοδοχεία τα οποία είναι κατά 10,5 τοις εκατό πιο οικονομικά προσιτά, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το ότι η Ρώμη δε μετέβαλε καθόλου τις τιμές της, τόσο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όσο και βάσει του Φεβρουαρίου 2015, ενώ το Παρίσι μείωσε γενικότερα τις ξενοδοχειακές του τιμές κατά 6,1 τοις εκατό σε μηνιαία βάση και 8,6 σε ετήσια. Η Αθήνα, ωστόσο, είχε αυξημένες τιμές, τόσο βάσει του Ιανουαρίου 2016, όσο και βάσει του Φεβρουαρίου 2015, κατά 2,4 και 12 τοις εκατό αντίστοιχα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέσες τιμές για 15 από τις μεγαλύτερες πόλεις:

EU_table_prices

*Οι μέσες τιμές προκύπτουν από τη βάση δεδομένων της trivago έπειτα από τη σύγκριση τιμών από περισσότερα από 200 διαφορετικά online booking sites.