Πού θα κυμανθούν οι τιμές τόσο σε σχέση με τον περασμένο μήνα, όσο και σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό;

Ο Μάρτιος έχει ήδη μπει και εμφανίζονται ενδιαφέρουσες μεταβολές τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Καταλόγου Ξενοδοχειακών τιμών της www.trivago.gr για τον Μάρτιο του 2017, για διεθνείς, αλλά και εθνικούς προορισμούς.

Οι ξενοδοχειακές τιμές σε επίπεδο χωρών

Η μέση τιμή για την Ελλάδα αυξήθηκε ελάχιστα, (1,3 τοις εκατό), τον μήνα Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στα 79 ευρώ. Παρόλα αυτά παρουσίασε πτώση έξι τοις εκατό σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό. Σημαντικές μειώσεις στις φετινές τιμές σε σχέση με αυτές του 2016 σημειώθηκαν σε διάφορες χώρες, με την Τουρκία να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, της τάξης του 25,6 τοις εκατό. Στην γείτονα χώρα, η μέση τιμή του φετινού Μαρτίου είναι 58 ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα πέρσι ήταν 78 ευρώ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μέση τιμή μειώθηκε κατά 10,7 τοις εκατό και διαμορφώθηκε στα 133 ευρώ. Ετήσια μείωση τιμών της τάξης του 7,6 και 8,4 τοις εκατό παρατηρήθηκαν σε Ιταλία και Ολλανδία, αντίστοιχα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία και η Γερμανίαπαρουσίασαν οριακή αύξηση στη μέση τιμή τους τόσο σε μηνιαίο, όσο και σε ετήσιο επίπεδο, η οποία είναι 106 ευρώ και για τις δύο χώρες.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές διαφόρων χωρών και οι μεταβολές τους σε ετήσια και μηνιαία βάση:

Χώρα Μάρτιος 2016 Φεβρουάριος 2017 Μάρτιος 2017 Μηνιαία Μεταβολή Ετήσια Μεταβολή
Ελλάδα 84 € 78 € 79 € 1,3% -6%
Κύπρος 66 € 66 € 68 € 3% 3%
Ιταλία 105 € 96 € 97 € 1% -7,6%
Κροατία 77 € 70 € 69 € -1,4% -10,4%
Ισπανία 104 € 100 € 106 € 6% 1,9%
Ηνωμένο Βασίλειο 149 € 125 € 133 € 6,4% -10,7%
Ολλανδία 131 € 116 € 120 € 3,4% -8,4%
Τουρκία 78 € 57 € 58 € 1,8% -25,6%
Γαλλία 127 € 112 € 120 € 7,1% -5,5%
Γερμανία 103 € 102 € 106 € 3,9% 2,9%

Οι μεταβολές των ξενοδοχειακών τιμών σε επίπεδο πόλεων

Ανάλογη πορεία με αυτή των χωρών στις οποίες ανήκουν ακολούθησαν οι τιμές των ξενοδοχείων σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Κωνσταντινούπολη, η μέση τιμή μειώθηκε κατά 31 τοις εκατό και κυμάνθηκε στα 54 ευρώ, όταν η αντίστοιχη περσινή ήταν στα 78 ευρώ. Σημαντική πτώση στις τιμές σημειώθηκε και στην Ρώμη, της τάξης του 14 τοις εκατό σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016, διαμορφώνοντας την μέση τιμή του φετινού Μαρτίου στα 93 ευρώ. Στην Αθήνα παρατηρήθηκε μία μικρή πτώση στη μέση τιμή σε σχέση με πέρσι, επιπέδου δύο τοις εκατό. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή κυμαίνεται στα 81 ευρώ, ενώ πέρσι ήταν 83 ευρώ. Στην Ισπανία, η μέση τιμή στη Μαδρίτη παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι, στα 109 ευρώ, ενώ αύξηση 10 τοις εκατό παρατηρήθηκε στη Βαρκελώνη, όπου η μέση τιμή είναι 135 ευρώ. Τέλος, στο Άμστερνταμ, παρότι παρουσιάστηκε μικρή αύξηση των τιμών σε μηνιαία βάση, ετησίως παρατηρήθηκε πτώση 7,6 τοις εκατό, ενώ η μέση τιμή για τον φετινό Μάρτιο είναι 145 ευρώ. 

Ακολουθεί πίνακας με την ανάλυση της πορείας των τιμών μεγάλων πόλεων: 

Πόλη Μάρτιος 2016 Φεβρουάριος 2017 Μάρτιος 2017 Μηνιαία Μεταβολή Ετήσια Μεταβολή
Αθήνα 83 € 77 € 81 € 5,2% -2%
Ρώμη 108 € 78 € 93 € 19,2% -13,9%
Βιέννη 106 € 96 € 109 € 13,5% 2,8%
Βρυξέλλες 120 € 109 € 117 € 7,3% -2,5%
Κοπεγχάγη 145 € 153 € 160 € 4,6% 10,3%
Παρίσι 146 € 129 € 142 € 10,1% -2,7%
Βερολίνο 97 € 94 € 99 € 5,3% 2,1%
Βενετία 145 € 153 € 141 € -7,8% -2,8%
Μονακό 257 € 263 € 264 € 0,4% 2,7%
Άμστερνταμ 157 € 140 € 145 € 3,6% -7,6%
Βαρκελώνη 123 € 113 € 135 € 19,5% 9,8%
Μαδρίτη 109 € 105 € 109 € 3,8% 0%
Κωνσταντινούπολη 78 € 52 € 54 € 3,8% -30,8%
Λονδίνο 177 € 154 € 170 € 10,4% -4%

Οι πορεία των ξενοδοχειακών τιμών σε διάφορους ελληνικούς προορισμούς

Οι ξενοδοχειακές τιμές στις περισσότερες ελληνικές πόλεις είχαν πτωτική τάση, τόσο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όσο και σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο. ΣτηνΞάνθη, η μέση τιμή είναι 56 ευρώ, που σημαίνει μείωση κατά 9,4 τοις εκατό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 22,2 τοις εκατό σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό. Στην Πάτρα παρατηρήθηκε ποσοστό μείωσης της τάξης του 9,4 τοις εκατό, διαμορφώνοντας τον μέσο όρο στα 58 ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη, η μέση τιμή των ξενοδοχείων τον Μάρτιο θα είναι 68 ευρώ, 20,9 τοις εκατό φθηνότερα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Στην Θεσσαλονίκη η μέση τιμή παρέμεινεαμετάβλητη σε σχέση με πέρσι, στα 79 ευρώ. Ανοδική πορεία της τάξης του 6,7 τοις εκατό παρατηρήθηκε στη Καστοριά, ενώ στην Πάργα η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 55 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,2 τοις εκατό σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβολές της μέσης τιμής του Μαρτίου σε εγχώριους προορισμούς:

Πόλη Μάρτιος 2016 Φεβρουάριος 2017 Μάρτιος 2017 Μηνιαία Μεταβολή Ετήσια Μεταβολή
Θεσσαλονίκη 79 € 80 € 79 € -1.3% 0.0%
Αλεξανδρούπολη 86 € 67 € 68 € 1.5% -20.9%
Χανιά 71 € 69 € 68 € -1.4% -4.2%
Ηράκλειο 68 € 64 € 63 € -1.6% -7.4%
Ιωάννινα 74 € 73 € 75 € 2.7% 1.4%
Καλαμάτα 71 € 67 € 69 € 3.0% -2.8%
Καβάλα 84 € 65 € 66 € 1.5% -21.4%
Καστοριά 60 € 63 € 64 € 1.6% 6.7%
Λάρισσα 85 € 63 € 61 € -3.2% -28.2%
Ναύπλιο 67 € 68 € 69 € 1.5% 3.0%
Πάργα 49 € 53 € 55 € 3.8% 12.2%
Πάτρα 64 € 64 € 58 € -9.4% -9.4%
Ρόδος 62 € 56 € 58 € 3.6% -6.5%
Ξάνθη 72 € 62 € 56 € -9.7% -22.2%
Αράχωβα 99 € 95 € 95 € 0.0% -4.0%
Καλάβρυτα 69 € 66 € 67 € 1.5% -2.9%
Βόλος 75 € 71 € 68 € -4.2% -9.3%