Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, καταγράφηκαν 20,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας οριακά τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά +0,8%/+74 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 222 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-156 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,3%/-126 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -5,1%/-118 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +56 χιλ./+1,8%. Τον Ιούλιο η αύξηση επιταχύνθηκε κατά +342 χιλ./+9,0% και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ., σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά +103 χιλ./+3,4% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατομμύρια. Τον Οκτώβριο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +201 χιλ./+12,1%. Τέλος, τον Νοέμβριο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 464 χιλ. καταγράφοντας μείωση κατά -66 χιλ./- 12,5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 5,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -864 χιλ./-14,1%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -346 χιλ./-15,7%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση +101 χιλ./+3,1% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,4 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +156 χιλ./+13,7%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +206 χιλ./+8,8% και στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +61 χιλ./+5,2%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +102 χιλ./+21,6% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 576 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 813 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +293 χιλ./+56,4%.  Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +234 χιλ./+16,0% και στο Άκτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 372 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +71 χιλ./+23,7%. Αυξητική είναι η τάση και στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά όπου καταγράφηκαν 903 χιλ. και 353 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +46 χιλ./+5,4% και +23 χιλ./+6,8% αντίστοιχα.

Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 221 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +39 χιλ./+21,2% ενώ στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 125 χιλ. αεροπορικές αφίξεις σημειώνοντας μείωση -13 χιλ./-9,2%. Στο αεροδρόμιο της Καβάλας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έφτασαν τις 100 χιλ., σημειώνοντας μείωση -22 χιλ./-18,2%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 3,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +267 χιλ./+7,6%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +395 χιλ./+39,8%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. σημειώθηκε αύξηση κατά +256 χιλ./+5,8%. Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +374 χιλ./+12,7% ενώ καταγράφηκαν 3,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 6,9 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 7,5 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -7,6%/-572 χιλ. αφίξεις. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 301 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,2%/-171 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-134 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 408 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 556 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,4%/-38 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 668 χιλ. και η μείωση ανήλθε σε -6,2%/-44 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 790 χιλ. και σημειώθηκε μείωση -17 χιλ./-2,1%. Ο ίδιος ρυθμός μείωσης διατηρήθηκε και τον Ιούλιο με τη μείωση να ανέρχεται σε -2,1%/-19 χιλ. με τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού να ανέρχονται σε 907 χιλιάδες. Τον Aύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 916 χιλ. καταγράφοντας μείωση -26 χιλ./-2,7%. Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε η μικρότερη μείωση για το 2022 κατά -11 χιλ./-1,3% καθώς οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 828 χιλιάδες.

Τον Οκτώβριο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 701 χιλ. καταγράφοντας αύξηση για πρώτη φορά το 2022 κατά +11 χιλ./+1,6%. Τέλος, τον Νοέμβριο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 527 χιλ. καταγράφοντας αύξηση κατά +9 χιλ./+1,7%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 6,9 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -223 χιλ./-6,0%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 873 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -114 χιλ./-11,6%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 322 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -51 χιλ./-13,7% και στην Κω 118 χιλ. αφίξεις ενώ σημειώθηκε μείωση -10 χιλ./-8,1%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε μείωση κατά -51 χιλ./-8,4% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 511 χιλιάδες και στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 307 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας οριακή αύξηση +0,2%. Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 499 χιλ. καταγράφοντας μείωση -73 χιλ./-12,7%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-15 χιλ./-6,0%) ενώ καταγράφηκαν 236 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στην Κέρκυρα οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 159 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +3 χιλ./+2,2%
και στην Μυτιλήνη σε 149 χιλ. καταγράφοντας μείωση -14 χιλ./-8,8%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 77 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3 χιλ./-7,8% ενώ στα υπόλοιπα αεροδρόμια οι αεροπορικές αφίξεις ήταν χαμηλότερες από 50 χιλιάδες.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν μείωση την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων διαμορφώθηκαν σε 247 χιλ. σημειώνοντας μείωση -3 χιλ./-1,2%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, σημειώθηκε μείωση (-50 χιλ./-5,5%) ενώ καταγράφηκαν 857 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση κατά -88 χιλ./-10,7% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 735 χιλιάδες. Τέλος, στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε μείωση (-62 χιλ./- 12,3%) ενώ καταγράφηκαν 440 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Πηγή: INSETE Intelligence – Στατιστικό Δελτίο Δεκεμβρίου