Στις 29 Αυγούστου κυκλοφόρησε νέο ΦΕΚ που αφορά και στην διοργάνωση συνεδρίων, στο οποίο προσδιορίζονται οι νέοι κανόνες διοργάνωσης συνεδρίων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι κυρώσεις που προκύπτουν από την μη τήρηση των κανονισμών.

Κανονισμοί:

  1. Ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε συνέδριο με φυσική παρουσία είναι τα 50 άτομα.
  2. Για κάθε συμμετέχοντα / παρευρισκόμενο πληρούται η αναλογία των 2,2 τ.μ./ ανά άτομο όταν πρόκειται για εσωτερικό χώρο και 2 τ.μ./ ανά άτομο όταν πρόκειται για εξωτερικό χώρο, τηρουμένου πάντα του ανώτατου ορίου των 50 ατόμων.
  3. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.
  4. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους συμμετέχοντες, το κοινό και το προσωπικό εντός του κυρίου χώρου του συνεδρίου.
  5. Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο, συσκευής με απολυμαντική ουσία.

Κυρώσεις:

  1. 1η παράβαση: διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και αναστολή λειοτυργίας για 15 ημέρες
  2. 2η παράβαση: διοικητικό πρόστιμο 60.000 ευρώ και αναστολή λειοτυργίας για 30 ημέρες
  3. 3η παράβαση: α) εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργιας για 90 ημέρες,
    β) εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργιας για 60 ημέρες