ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 28.09.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως παρατείνεται έως την Παρασκευή 28.09.2018 η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society “.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία τριών Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα των τμημάτων «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας», «Γεωγραφίας» και «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, του τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του «Institute de Researche et d’ Études Supérieures du Tourisme» του Πανεπιστημίου Paris I – Panthéon Sorbonne (IREST). Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, για επαγγέλματα που σχετίζονται με την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και την Προβολή και Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Ειδικότερα, στοχεύει στην εξειδικευμένη κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με:

  • Την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Τουρισμού
  • Τα Πεδία Σύνδεσης Πολιτισμού και Τουρισμού
  • Τον Πολιτισμικό Τουρισμό
  • Το Μάνατζμεντ και το Μάρκετινγκ της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  • Την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Τουριστικών Προορισμών
  • Την Οικονομία του Τουρισμού
  • Την Προστασία του Περιβάλλοντος σε Τουριστικές Περιοχές

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μηνών.

Αποτελείται από δύο εντατικά εξάμηνα κατά τη διάρκεια των οποίων λαμβάνουν χώρα θεωρητικά και σεμιναριακά μαθήματα καθώς και διαλέξεις, που καλύπτουν το ευρύ φάσμα του Μάνατζμεντ του Τουρισμού και της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσω πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Οι καθηγητές του προγράμματος προέρχονται και από τα τρία Πανεπιστήμια. Επιπλέον, όλα τα μαθήματα διεξάγονται στα αγγλικά και πραγματοποιούνται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Αναλυτικές λεπτομέρειες και διευκρινήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα και με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία και στην ιστοσελίδα www.tourismheritage.hua.gr

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Πάρις Τσάρτας
Professor of Tourism Development
Harokopio University
Director of International Master Program (MSc)
Editor in chief in Tourismos
Resource Editor in Annals of Tourism Research
Member TRC, AIEST