Η πορεία των ξενοδοχειακών τιμών σε ευρωπαϊκές πόλεις

Εξετάζοντας την πορεία των ξενοδοχειακών τιμών σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, παρατηρούνται κυρίως αυξήσεις, αλλά και αξιοσημείωτες μειώσεις. Πιο συγκεκριμένα, τις τιμές τους σε σχέση με πέρυσι φαίνεται να έχουν μειώσει τα ξενοδοχεία του Λονδίνου, του Παρισιού και της Ρώμης. Η μέση ξενοδοχειακή τιμή για το Λονδίνο διαμορφώνεται τον τρέχοντα μήνα στα 177 ευρώ, πέντε τοις εκατό χαμηλότερη από πέρυσι. Το Παρίσι έχει αντίστοιχη μείωση, της τάξεως τουτρία τοις εκατό, ενώ σχεδόν εξίσου οικονομικότερα για τον Μάρτιο είναι και τα ξενοδοχεία της Ρώμης, έχοντας χαμηλώσει τις τιμές τους κατά 4 τοις εκατό, συγκριτικά με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους. Η σημαντικότερη μείωση παρατηρείται στα ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης, τα οποία είναι κατά 20 τοις εκατό οικονομικότερα τον Μάρτιο, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 78 ευρώ.

Ιδιαίτερα μεγάλη, ωστόσο, είναι η μεταβολή των ξενοδοχειακών τιμών του Άμστερνταμ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 29 τοις εκατό σε ετήσια βάση και κατά 19 τοις εκατό σε μηνιαία. Μεταξύ των πόλεων με αύξηση στις ξενοδοχειακές τους τιμές για τον Μάρτιο συναντάται και η Αθήνα, με μέση ξενοδοχειακή τιμή στα 83 ευρώανά διανυκτέρευση. Η τιμή αυτή είναι κατά 12 τοις εκατό υψηλότερη, στο πλαίσιο ετήσιας σύγκρισης και κατά τέσσερα τοις εκατό, στο πλαίσιο μηνιαίας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέσες τιμές για 15 από τις μεγαλύτερες πόλεις:

prices_eu_GR

Τη λίστα με το μέσο όρο τιμών διανυκτέρευσης για τις 50 ευρωπαϊκές πόλεις που περιλαμβάνονται στο tHPI Μαρτίου μπορείτε να τη βρείτε εδώ. 

Οι ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών

Οι μεταβολές των τιμών των ξενοδοχείων της Ελλάδας μεταβλήθηκαν τόσο αυξητικά, όσο και μειωτικά οδηγώντας τη μέση τιμή στο να διαμορφώνεται στα 84 ευρώ για τον Μάρτιο, 15 τοις εκατό υψηλότερα από τον Μάρτιο του 2015. Πιο αναλυτικά, πέραν της Αθήνας η οποία έχει ετήσια αύξηση τιμών 12 τοις εκατό, ηΘεσσαλονίκη μετέβαλε τις τιμές της προς τα πάνω κατά 10 τοις εκατό. Μειώσεις τιμών σημειώθηκαν στο Ναύπλιο και τα Καλάβρυτα, της τάξεως του 4 και 7 τοις εκατό, αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στο Μέτσοβο, στα Ιωάννινα και το Καρπενήσι, όπου παρότι οι τιμές αυξήθηκαν αρκετά, παραμένουν εντός λογικών για την εποχή πλαισίων.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κυριότερες μεταβολές στις μέσες ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών για τον μήνα Μάρτιο:

prices_gr_gr