Σημαντική αύξηση φαίνεται να έχουν οι τιμές στην Ελλάδα, τόσο συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, όσο και βάσει τον αντίστοιχων τιμών του περσινού έτους. Πιο συγκεκριμένα, σε μηνιαία σύγκριση, οι τιμές αυξήθηκαν από τα 90 ευρώ που ήταν η μέση τιμή Μαΐου, στα 106 ευρώ για τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, συγκριτικά με τον περασμένο Ιούνιο, οι τιμές ανέβηκαν κατά 11,6 τοις εκατό κατά τον τρέχοντα μήνα. Οι μεταβολές αυτές κατατάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων αυξητικών, με τις απόλυτες τιμές, ωστόσο, να είναι σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά των ανταγωνιστικών χωρών. Μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, με μέση ξενοδοχειακή τιμή στα 125 ευρώ, 6,7 τοις εκατό χαμηλότερη από τον Ιούνιο του 2016, η Κροατία, στα 107 ευρώ, απόλυτα σταθερή συγκριτικά με την περασμένη χρονιά και η Ισπανία, στα 118 ευρώ, 5,4 τοις εκατό πιο ακριβά από πέρυσι. Η πιο αξιοσημείωτη μείωση παρατηρείται στην Τουρκία, με τις τιμές να είναι 24 τοις εκατό χαμηλότερες από την περασμένη χρονιά, πέφτοντας από τα 100 ευρώ στα 76, ανά διανυκτέρευση, κατά μέσο όρο. Τέλος, η Κύπρος φαίνεται να διατηρεί χαμηλότερα επίπεδα τιμών, με τη μέση τιμή των ξενοδοχείων της να είναι στα 91 ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και η πορεία τους σε ετήσια και μηνιαία βάση:

table_countries_GR

 

Η πορεία των ξενοδοχειακών τιμών σε επίπεδο πόλεων

Σημαντικές μειώσεις παρατηρούνται σε επίπεδο πόλεων, με το Λονδίνο, την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη να είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών. Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη μείωση πραγματοποιήθηκε στις τιμές της Κωνσταντινούπολης, τόσο σε ετήσια, όσο και σε μηνιαία βάση. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, τα ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης είναι κατά 12 τοις εκατό οικονομικότερα τον τρέχοντα μήνα, ενώ εάν τα συγκρίνουμε με τις τιμές που είχαν κατά το προηγούμενο έτος, είναι κατά 32,7 τοις εκατό πιο οικονομικά προσιτά. Αξιοσημείωτη μείωση σε ετήσια βάση φαίνεται να έχει και η Αθήνα, της οποίας τα ξενοδοχεία έχουν κατά 11,9 τοις εκατό χαμηλότερες τιμές φέτος, και οριακά υψηλότερες, μόλις κατά 0,9 τοις εκατό συγκριτικά με τον Μάιο. Τέλος, το Λονδίνο έχει μείωση συγκριτικά με πέρυσι, σχεδόν ανάλογη αυτής της Αθήνας, με τη μεταβολή να ανέρχεται σε ποσοστό 11,5 τοις εκατό, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 207 ευρώ, ενώ της Αθήνας στα 111. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέσες τιμές για 15 από τις μεγαλύτερες πόλεις:

table_european_cities_gr

 

Οι ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών

Εξετάζοντας τους ελληνικούς προορισμούς, οι σημαντικότερες μεταβολές πέραν αυτής στα αθηναϊκά ξενοδοχεία, παρατηρούνται σε νησιά, όπως ήταν αναμενόμενο με αυξητική τάση λόγω εποχικότητας, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, αλλά και στην Πάργα και στον Βόλο. Ενδιαφέρουσες μεταβολές φαίνεται να έχουν τα ξενοδοχεία της Κρήτης, αφού ανά περιοχές έχουν τόσο αυξήσεις όσο και μειώσεις.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κυριότερες μεταβολές στις μέσες ξενοδοχειακές τιμές ελληνικών προορισμών για τον μήνα Ιούνιο:

table_greekdestinations_GR