Ακολουθούν οι βασικές παρατηρήσεις για την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα την περίοδο “Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017” όπως προέκυψαν από την μελέτη του ΙΤΕΠ με τίτλο «Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της  Ελληνικής  Ξενοδοχίας».

Συνοπτικά:

 • Τα βασικά τουριστικά μεγέθη (αφίξεις, εισπράξεις, διανυκτερεύσεις) αυξήθηκαν με ρυθμούς που κυμαίνονταν γύρω στο 10%.
 • Οι αεροπορικές αφίξεις μη κατοίκων στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας κατέγραψαν αύξηση 8,4% το 2017, έναντι αύξησης 9,2% το 2016.
 • Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, καθώς στο 4μηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου (και για το 2016 και για το 2017) καταγράφεται το 70% των αφίξεων και σχεδόν το 80% των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα.
 • Το 85% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία αφορά στους αλλοδαπούς επισκέπτες, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που υφίστανται τα ξενοδοχεία που βασίζονται στον εσωτερικό τουρισμό.

 • Οι 5 περιφέρειες του παραπάνω διαγράμματος είναι αυτές που συγκεντρώνουν το 85% των επισκέψεων και το 85%-90% των εισπράξεων και διανυκτερεύσεων.
 • Τα αντίστοιχα μερίδια των υπόλοιπων περιφερειών κυμαίνονται από 0,3% έως 4,2%.
 • Πρώτη σε εισπράξεις και διανυκτερεύσεις είναι η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη σε επισκέψεις.
 • Όσον αφορά στο ξενοδοχειακό δυναμικό, στις πέντε αυτές περιφέρειες συγκεντρώνεται το 78% του ξενοδοχειακού δυναμικού σε όρους δωματίων.
 • Αναδεικνύεται συνεπώς ένα σημαντικό πρόβλημα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού: Είναι άμεση προτεραιότητα η αναβάθμιση και προώθηση των περιοχών που υστερούν τουριστικά, ώστε να αμβλυνθούν οι
  ανισότητες και να αναδειχτούν σε νέους τουριστικούς προορισμούς που θα αποτελέσουν πόλο έλξης νέων τουριστικών ρευμάτων με θετικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2000– 2017

 • Από το 2000 καταγράφεται σταθερή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού.
 • Το 2000 τα ξενοδοχεία 5***** αποτελούσαν μόλις το 6% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού.
 • Το 2017 το ποσοστό των 5***** ξενοδοχείων έχει 3πλασιαστεί και αποτελεί το 18,1% του συνολικού ξενοδοχειακού
  δυναμικού.
 • Ταυτόχρονα μειώνεται και το ποσοστό των ξενοδοχείων που ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία. Από 8,9% το 2000 σε 8,6 σε 6,5% το 2017.

Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2012-2017

Το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας συνεχίζει να ανανεώνεται, παρά την κρίση και το αντίξοο οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον.

Την περίοδο 2012 – 2017:

 • Άνοιξαν 498 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 17.153 δωματίων
 • Διέκοψαν τη λειτουργία τους 427 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 11.715 δωματίων
 • Το 86% των μονάδων που άνοιξαν εντάχθηκαν στις 3 υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων (91% σε όρους δωματίων)
 • Ενώ από τις μονάδες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, το 70% περίπου προερχόταν από τις 2 χαμηλότερες κατηγορίες (54% σε όρους δωματίων).
 • Παράγοντες που οδηγούν στο κλείσιμο των ξενοδοχείων πρέπει να αναζητηθούν όχι μόνο στην οικονομική κρίση, αλλά και στην υπέρμετρη φορολόγηση του τουριστικού κλάδου, την αλματώδη ανάπτυξη της παραξενοδοχίας και την αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Εποχικότητα λειτουργίας ξενοδοχείων ανά κατηγορία, 2017

 • Το 54% των ξενοδοχείων της χώρας είναι εποχικής λειτουργίας και το 46% συνεχούς
 • Τα περισσότερα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας είναι 3***
 • Το Μάιο του 2017, το 58,5% των ξενοδοχείων είχε πληρότητες κάτω από 60%. Αυτό αποτελεί άλλη μία ένδειξη της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού. Αντίθετα, τον Αύγουστο του 2017, που είναι ο μήνας αιχμής της τουριστικής περιόδου, τα μισά περίπου ξενοδοχεία πέτυχαν πληρότητες μέχρι 90%.

Μέση Τιμή Δωματίου: Ετήσιες Μεταβολές ανά Κατηγορία

 • Το Μάιο του 2017, το 78,0% των ξενοδοχείων διέθεσε τα δωμάτιά του σε τιμές κάτω των 80 €. Πάνω από 150 € διαθέτει τα δωμάτιά του μόνο το 5,0%.
 • Αντίθετα, τον Αύγουστο του 2017, το 58% των ξενοδοχείων διέθεσε τα δωμάτιά του σε τιμές κάτω των 80 €. Ενώ το ποσοστό των ξενοδοχείων που διαθέτει τα δωμάτιά του πάνω από 150 € διαμορφώνεται στο 12,6%.

Βασικά Συμπεράσματα για τον Ελληνικό Τουρισμό και την Ξενοδοχία

 1. Υπάρχει έντονος δυισμός του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος απεικονίζεται σε όλες τις τουριστικές μεταβλητές, καθώς 5 περιφέρειες συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των τουριστικών ροών στη χώρα μας.
 2. Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, όπως φάνηκε από τη συγκέντρωση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων κατά τους μήνες αιχμής, αλλά και από την πληρότητα των ξενοδοχείων.
 3. Το μέσο μέγεθος του ελληνικού ξενοδοχείου παραμένει για χρόνια σταθερό και κυμαίνεται γύρω στα 42 δωμάτια.
 4. Η επιβίωση των ελληνικών ξενοδοχείων στα χρόνια της κρίσης έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας πολλών μονάδων, κυρίως χαμηλότερων κατηγοριών.

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση του ΙΤΕΠ με τίτλο «Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της  Ελληνικής  Ξενοδοχίας» στον κάτωθι σύνδεσμο:
www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/668/Greek%20tourism2017_ITEP.pdf