Σύμφωνα με την μελέτη του SETE Intelligence με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;», η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα € 67 κατά Μέσο Όρο στις 13 Περιφέρειες.

Οι μεγαλύτερες τιμές αναφορικά με τη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης € 79 και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου € 78, ενώ η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στις Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με μόλις € 46. Οι μόνες Περιφέρειες που κυμάνθηκαν «κοντά» στο Μ.Ο. της Ελλάδας είναι η Αττική και τα Ιόνια Νησιά με Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση τα €70. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Δαπάνη ανήλθε στα € 63, στην Ήπειρο στα € 60 και στη Θεσσαλία στα € 59. Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση για την Πελοπόννησο ήταν € 56 ενώ στις υπόλοιπες 3 Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο και Δυτική Ελλάδα) η Δαπάνη διαμορφώθηκε στα € 53.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα, η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά Επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,7 Διανυκτερεύσεις. Αναλυτικότερα, η μέγιστη Διάρκεια Παραμονής 8,7 Διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στις Περιφέρειες της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων. Ακολούθησαν οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου με 7,7, Βορείου Αιγαίου 7,5 και Θεσσαλίας 7,2. Η ελάχιστη Διάρκεια Παραμονής 4,0 Διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας οι Διανυκτερεύσεις ήταν 4,5 κατά μέσο όρο. Η μόνη Περιφέρεια που κυμάνθηκε «κοντά» στο Μ.Ο. της Ελλάδας είναι η Πελοπόννησος με 6,8 Διανυκτερεύσεις. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες η Μέση Διάρκεια Παραμονής κυμάνθηκε μεταξύ [5,6] Διανυκτερεύσεων. Ειδικότερα Κεντρική Μακεδονία 5,7 Διανυκτερεύσεις, Αττική 5,5 Διανυκτερεύσεις, Δυτική Ελλάδα 5,3 Διανυκτερεύσεις και Ήπειρος 5,1 Διανυκτερεύσεις.

Σε γενικές γραμμές, η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2016 διαμορφώθηκε κατά Μέσο Όρο στα € 449. Το μέγεθος αυτό παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στις Περιφέρειες. H μέγιστη τιμή των € 682 καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο της χώρας διαμορφώθηκε και η Δαπάνη ανά Επίσκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με € 612 και ακολουθήσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με € 600. Στο αντίθετο άκρο εμφανίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την ελάχιστη τιμή των € 205 και ακολουθούν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης € 212, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας € 264, η Δυτική Ελλάδα με € 283 και η Στερεά Ελλάδα με € 287. Η μόνη Περιφέρεια «κοντά» στο Μ.Ο. της Ελλάδας είναι η Θεσσαλία με € 422 Δαπάνη ανά Επίσκεψη. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες οι Δαπάνες κυμάνθηκαν μεταξύ € [300,400]. Ειδικότερα, Ήπειρος € 304, Αττική € 382, Πελοπόννησος € 384 και Βόρειο Αιγαίο € 399.

Η  πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.