Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), για τρίτη συνεχή χρονιά, ανέθεσε στο ΙΤΕΠ τη διενέργεια μιας εβδομαδιαίας έρευνας πάνελ για την αποτύπωση των βασικών παραμέτρων μέσης τιμής και πληρότητας των ελληνικών ξενοδοχείων.

Τα αποτελέσματα για τον Μάιο του 2022 έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
• Ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 88%
• Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 49,1%
• Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων 40,8%
• Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου: 82€