Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Νο. 39 2018 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό και την οικονομία

Συνεχίστηκε η αύξηση
διεθνών αεροπορικών και
οδικών αφίξεων και τον
Φεβρουάριο.

Δείκτες αφίξεων και εσόδων
Αυξήσεις των δεικτών οδικών και αεροπορικών αφίξεων τον Φεβρουάριο 2018 έναντι του Φεβρουαρίου 2017:
– στα κυριότερα αεροδρόμια καταγράφηκε αύξηση των διεθνών αφίξεων +24,9% (+20,6% από την αρχή του έτους). Αύξηση παρατηρήθηκε τόσο στην Αθήνα (+33,3%) όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια (+8,2%), ενώ από την αρχή του έτους οι αντίστοιχες αυξήσεις στις αφίξεις είναι +27,2% και + 6,2% αντίστοιχα.
– οι διεθνείς οδικές αφίξεις, συνέχισαν την ανάκαμψή τους με αύξηση +17,1% (+18,5% από την αρχή του έτους).

ΤτΕ: μείωση των
εισπράξεων τον
Ιανουάριο, παρά την
αύξηση των αφίξεων

Αν και οι αυξημένες αφίξεις αποτυπώνονται στην Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση του Ιανουαρίου αυξημένη κατά +16,0% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση -3,0%.

Βελτίωση του Δείκτη
Καταναλωτικής
Εμπιστοσύνης σε όλες τις
αγορές μας, πλην
Σουηδίας

Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) αγορών μας
Βελτίωση δείχνει ο ΔΚΕ σε όλες τις αγορές του ελληνικού τουρισμού, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, και στην πλειονότητά τους κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Δεδομένου ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντική παράμετρο για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, το στοιχείο αυτό δείχνει προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά της Σουηδίας, όπου ο ΔΚΕ είναι μειωμένος.

Υπεγράφη διετής Εθνική
Κλαδική Συλλογική
Σύμβαση στα ξενοδοχεία,
διασφαλίζοντας την
εργασιακή ειρήνη.

Εξελίξεις στον ελληνικό τουρισμό
Αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εξέλιξη στον ελληνικό τουρισμό ήταν η υπογραφή 2ετούς Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ των ξενοδόχων και των εργαζόμενων σε ξενοδοχεία, η οποία προβλέπει αυξήσεις 1,5% για το 2018 και το ίδιο για το 2019. Με την σύμβαση αυτή διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη στα ξενοδοχεία, απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του κλάδου.

Τα καταλύματα sharing
economy απαλλάσσονται
ΦΠΑ εφόσον δεν
προσφέρουν υπηρεσίες.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στα πλαίσια του sharing economy απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσφέρουν υπηρεσίες, πέραν της
παροχής κλινοσκεπασμάτων και παροχών κοινής ωφελείας.

Η Ikos Resorts
επεκτείνεται στην
Ισπανία.

Στα επιχειρηματικά νέα:
– η ελληνική αλυσίδα super all inclusive resorts Ikos προχώρησε στην διεθνοποίησή της με την εξαγορά μονάδας στην Μαρμπέλλα της Ανδαλουσίας, δυναμικότητα 400 περίπου δωματίων.

Πώληση των
ξενοδοχείων Λακιτίρα
στην Κω προς € 62,9 εκ.
(€ 107 χιλ. ανά δωμάτιο)

– ολοκληρώθηκε η πώληση των ξενοδοχείων Λακιτίρα στην Κω (4* και 5*, συνολικής δυναμικότητας 590 δωματίων) με πλειοδότη την ξενοδοχειακή εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΑΕ (50% ιδιοκτησίας TUI) με τίμημα € 62,9 εκ. (€ 107 χιλ. / δωμάτιο). Οι προσφορές από άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κυμάνθηκαν μεταξύ € 51,3 εκ. και € 52,17 εκ.

Έναρξη πτήσεων της
Qatar Airways από
Θεσσαλονίκη

– ξεκίνησαν οι πτήσεις της Qatar Airways στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας στην πόλη και στην Χαλκιδική προοπτικές για προσέλκυση νέων αγορών εκτός Ευρώπης.

Θετικές οι προοπτικές
του εισερχόμενου
τουρισμού για το 2018.

Τέλος, σύμφωνα με μελέτη του SETE Intelligence για τις προοπτικές των οικονομιών των αγορών μας και τα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, προοιωνίζονται θετικές εξελίξεις για τον εισερχόμενο τουρισμό το 2018.

Η Accor πωλεί, έναντι
€ 4,4 δισ., το 55% της
Accor Invest.

Εξελίξεις στον τουρισμό διεθνώς
Η Accor προτίθεται να πωλήσει, έναντι € 4,4 δισ., το 55% της AccorInvest, ιδιοκτήτριας των ξενοδοχείων, με ταυτόχρονη ανάληψη του management από την Accor με συμβάσεις 30-50 ετών με δικαίωμα ανανέωσης.

+17% η αγορά της
κρουαζιέρας στην
Γερμανία/ +30% για την
TUI

Η αγορά της κρουαζιέρας στην Γερμανία αναπτύχθηκε με 17% το 2017, με τον κύκλο εργασιών να φθάνει τα € 4 δισ. Η TUI στα πλαίσια της πολιτικής ενίσχυσης της κρουαζιέρας, ως μέρος της στρατηγικής της για καθετοποίηση και επέκταση της σεζόν, κατέγραψε αύξηση 30%, με κύκλο εργασιών € 1 δισ.

Η χαμηλή εκτίμηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης,
είναι σε αναντιστοιχία με
την αύξηση των
εισαγωγών, και οδηγεί σε
εκτίμηση για χαμηλή
ανάπτυξη.

Η μακροοικονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας
Η αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, περιορίστηκε στο 1,35% το 2017 και ήταν κατώτερη του αναμενομένου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην εκτίμηση για πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -1,3% στο Q4, και για οριακή αύξησή της κατά 0,1% το 2017, παρά την ταυτόχρονη συνεχή αύξηση των εισαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών (+5,0% στο Q4 και +7,2% το 2017). Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, η ιδιωτική κατανάλωση το 2017 ήταν μόλις € 310 εκ. υψηλότερη έναντι του 2013, όταν στην ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά € 9,23 δισ.

Η σημαντική υπέρβαση του
ΠΠΓΚ και το 2017, παρά
τις περί του αντιθέτου
εκτιμήσεις διαφόρων φο-
ρέων, και οι εκτιμήσεις για
αντίστοιχα αποτελέσματα
και το 2018, αναιρούν τα
επιχειρήματα για ανάγκη
λήψης νέων αντιαναπτυ-
ξιακών δημοσιονομικών
μέτρων.

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 (Π2017), επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) το 2017 θα υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων δαπανών € 1,4 δισ. τον Δεκέμβριο 2017 για το λεγόμενο «κοινωνικό μέρισμα». Επίσης, η εκτέλεση του Π2018 τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2018 στηρίζει την εκτίμηση για ΠΠΓΚ 2018 υψηλότερο του 3,82% του ΑΕΠ που προβλέπει ο Π2018 και 3,5% που απαιτείται από το 3ο Μνημόνιο. Η συνεχής επίτευξη ΠΠΓΚ πολύ υψηλότερων των απαιτούμενων, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά την αστοχία των εκτιμήσεων περί αδυναμίας της Ελλάδος να επιτύχει τα αναγκαία ΠΠΓΚ αλλά και περί ανάγκης επιβολής νέων αντιαναπτυξιακών – δημοσιονομικών μέτρων το 2019 και το 2020.

Σημαντική βελτίωση του
Δείκτη Οικονομικού
Κλίματος

Σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στη χώρα (Φεβ. 2018: 104,3, Ιαν. 2018: 101,9, Δεκ. 2017: 101,0, Νοε. 2017: 98,4, Μάι. 2017: 93,2).

Διαβάστε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Νο. 39 2018 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό και την οικονομία