Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 10,4 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,0 εκατ. της περιόδου ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4 εκατ./+30,4%.

Το Α’ τρίμηνο ξεκίνησε με αύξηση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 413 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +243 χιλ./+143% και τον Φεβρουάριο 313 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +138 χιλ./+79,1%. Η αύξηση συνεχίστηκε και τον Μάρτιο με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά 141 χιλ./ +59,2% ενώ σημειώθηκαν 379 χιλ. αφίξεις.

Το Β’ τρίμηνο ξεκίνησε επίσης με αύξηση. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +245 χιλ./+76,6%. Τον Μάιο καταγράφηκε μείωση κατά -10 χιλ./–1,7% ενώ οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 559 χιλιάδες. Αύξηση καταγράφηκε τον Ιούνιο κατά 402 χιλ./+44,4% ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις.

Το Γ’ τρίμηνο ξεκίνησε επίσης με αύξηση όμως τον Ιούλιο η αύξηση συνεχίστηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό +468 χιλ./+30,8% καθώς σημειωθήκαν 2,0 εκατ. οδικές αφίξεις. Παρόμοια εικόνα και τον Αύγουστο με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +404 χιλ./+22,7%. Αύξηση καταγράφηκε και τον Σεπτέμβριο κατά +331 χιλ./ +34,7% ενώ σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις.

Μικρότερη ήταν η αύξηση το Δ’ τρίμηνο καθώς τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 544 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +11 χιλ./ +2,0%. Tον Νοέμβριο καταγράφηκαν 414 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +17 χιλ./+4,2%. Τέλος, τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν 489 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +44 χιλ./+9,9%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί κατέγραψαν αύξηση σε σύγκριση με το 2022. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές κατά +1,1 εκατ./+72,6% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 2,7 εκατομμύρια.

Στον σταθμό των Ευζώνων οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,3 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +153 χιλ./+7,1%. Ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων που σημείωσε αύξηση κατά +298 χιλ./+44,8% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 962 χιλιάδες. Έπονται οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και του Ορμένιου με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 737 χιλ. και 666 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +67 χιλ./+10,0% και +163 χιλ./+32,4%.

Ακολούθησαν ο σταθμός της Κακαβιάς με 616 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +50 χιλ./+8,8% και ο σταθμός της Νυμφαίας με 537 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +61 χιλ./+12,9%. Στον σταθμό της Νίκης οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 476 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +166 χιλ./+53,6% και στην Εξοχή η αύξηση ανήλθε σε +121 χιλ./+50,5% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 360 χιλιάδες. Στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε αύξηση με +8,7%/+25 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 313 χιλ. οδικές αφίξεις.

Στο σταθμό της Σαγιάδας οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 330 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +79 χιλ./+31,7%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +97 χιλ./+83,4% καταγράφηκε στο σταθμό των Καστανιών όπου σημειώθηκαν 214 χιλ. οδικές αφίξεις. Αντίθετα, η χαμηλότερη ποσοστιαία αύξηση κατά +4 χιλ./+3,3% καταγράφηκε στο σταθμό του Κυπρίνου όπου σημειώθηκαν 135 χιλ. οδικές αφίξεις. Τέλος, στους μεθοριακούς σταθμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και της Μέρτζανης σημειώθηκαν 92 χιλ. και 28 χιλ. οδικές αφίξεις ενώ καταγράφηκε αύξηση +26 χιλ./+39,4% και +4 χιλ./+16,7% αντίστοιχα.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2023 (Πίνακας 4), αύξηση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σύγκριση με το 2022.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +1,5 εκατ. /+50,6% καθώς σημειώθηκαν 4,5 εκατ. οδικές αφίξεις. Από την Τουρκία καταγράφηκαν 1,2 εκατ. οδικές αφίξεις με την αύξηση να ανέρχεται σε +395 χιλ. και σε ποσοστιαία διαφορά επίσης σε +50,6%.Από την Βόρεια Μακεδονία καταγράφηκαν 3,1 εκατ. οδικές αφίξεις σημειώνοντας αύξηση +344 χιλ./+12,5%. Τέλος, η αύξηση από την Αλβανία ανήλθε σε +200 χιλ./+13,2% ενώ καταγράφηκαν 1,7 εκατ. οδικές αφίξεις.

Οι διεθνείς οδικές αφίξεις στην πρώτη δυάδα των μεθοριακών σταθμών (Προμαχώνας και Εύζωνοι)αντιστοιχούν στο 47,6% των συνολικών. (Γράφημα 7). Ειδικότερα, ο σταθμός του Προμαχώνα δέχτηκε το 25,5% των εισερχόμενων οδικών αφίξεων το 2023 και ο σταθμός των Ευζώνων το 22,1%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο σταθμός των Κήπων με 9,2% και στην τέταρτη θέση της Κρυσταλλοπηγής με 7,1%. Ακολούθησαν το Ορμένιο με 6,4% και η Κακαβιά με 5,9%. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Νυμφαία με 5,1%, στην όγδοη θέση η Νίκη με 4,6% και στην ένατη θέση η Εξοχή με 3,4%. Έπονται οι σταθμοί της Σαγιάδας και της Δοϊράνης με 3,2% και 3,0% αντίστοιχα. Ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Καστανιών με 2,1% και ο μεθοριακός σταθμός του Κυπρίνου με 1,3%.

Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν ο Άγιος Κωνσταντίνος με 0,9% και ο μεθοριακός σταθμός της Μέρτζανης με 0,3%.