Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 καταγράφηκαν 15,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,1%/-174 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 222 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-156 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,3%/-126 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -5,1%/-120 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +53 χιλ./+1,7%. Τον Ιούλιο η αύξηση επιταχύνθηκε κατά +339 χιλ./+8,9% και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ., σε αντίθεση με τον Αύγουστο που σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά +170 χιλ./+4,5% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4 εκατομμύρια.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 3,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -775 χιλ./-17,5%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -270 χιλ./-16,6%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε οριακή αύξηση +37 χιλ./+1,5% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,5 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 977 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +116 χιλ./+13,5%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +145 χιλ./+8,3% και στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 912 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +22 χιλ./+2,5%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +88 χιλ./+22,9% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 471 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 626 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +225 χιλ./+56,0%. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +170 χιλ./+15,1% και στο Άκτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 289 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +53 χιλ./+22,5%. Αυξητική είναι η τάση και στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά όπου καταγράφηκαν 710 χιλ. και 285 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +27 χιλ./+3,9% και +19 χιλ./+7,2% αντίστοιχα.

Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 188 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +33 χιλ./+21,2% ενω στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 101 χιλ. αεροπορικές αφίξεις σημειώνοντας μείωση -5 χιλ./-5,1%. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ήταν χαμηλότερες από 100 χιλιάδες.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +167 χιλ./+6,3%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +313 χιλ./+39,8%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. σημειώθηκε αύξηση κατά +154 χιλ./+4,6%. Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +269 χιλ./+11,6% ενώ καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.